BES

Van onze correspondent
Den Haag - De veiligheid van kinderen staat altijd voorop. Juist binnen een gezin. Dat moet duidelijk zijn, zowel in Europees Nederland als in Caribisch Nederland (CN). Daarom wordt aan het Burgerlijk Wetboek BES toegevoegd dat ouders verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van het kind en dat elk geweld tegen kinderen verboden is.

pedagogische tikDat meldt de regering in Den Haag over de wetswijziging die gisteren is ingediend naar aanleiding van een aangenomen Kamermotie uit oktober 2019 van ex-Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie). Geestelijk of lichamelijk geweld is ontoelaatbaar bij het opvoeden van een kind. Ook het kind vernederend behandelen is niet toegestaan.

Dat staat al zo in het Europees Nederlandse Burgerlijk Wetboek. Het wetsvoorstel van minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming en staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maakt de wet op dit gebied gelijk voor de BES. Dit past bij het Bestuursakkoord aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Caribisch Nederland 2021-2024 tussen het ministerie van VWS en de besturen van de BES-eilanden, aldus de mededeling van de regering.

In de wet wordt duidelijk dat alle vormen van geweld in de opvoeding verboden zijn, aldus de Memorie van Toelichting (MvT). Bijvoorbeeld een ‘pedagogische tik’, gewelddadige of bedreigende woorden, of lichamelijke of geestelijke verwaarlozing. Het stevig beetpakken van een kind om gevaar te voorkomen, bijvoorbeeld om een kind weg te trekken bij een gevaarlijke situatie, is wel toegestaan. Deze wetswijziging kan gesprekken op gang brengen over hoe ouders kinderen kunnen opvoeden zonder geweld. Het kan ook ruimte geven om daar met familie, vrienden, andere ouders of met hulpverlening over te praten. Het wetsvoorstel draagt daarmee bij aan het voorkomen van kindermishandeling.

Kindermishandeling was overigens al strafbaar in Caribisch Nederland op basis van het Wetboek van Strafrecht BES. Maar uit onderzoek blijkt dat dit regelmatig voorkomt op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES), vermeldt de MvT. Dat dit niet in het Burgerlijk Wetboek stond zou ‘ten onrechte kunnen suggereren dat geweld in de openbare lichamen wel een onderdeel van de opvoeding zou mogen zijn’. ,,Dat is niet het geval, zo wil de regering met dit voorstel onderstrepen.”

De regels in het Burgerlijk Wetboek BES gelden niet alleen voor ouders, maar ook voor andere mensen die een kind verzorgen en opvoeden. Zoals een voogd of pleegouders, maar ook grootouders of ooms en tantes die feitelijk een kind opvoeden en verzorgen. De zorg voor een kind blijft ook buiten huis een verantwoordelijkheid van de ouders. Als de ouders merken dat hun kinderen mishandeld en misbruikt worden door anderen, moeten zij actie ondernemen om dit te stoppen.

Daarnaast past het afzien van geweld in de opvoeding binnen de pedagogische visies die door de besturen in Caribisch Nederland met de lokale organisaties worden vastgesteld. De eilanden steunen dan ook dat dit in een wet wordt opgeschreven.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).