BES

Van onze correspondent
Den Haag - De maatregelen die woensdag door de Onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven zijn bekendgemaakt om het onderwijs te helpen de corona-achterstanden weg te werken gelden ook voor Caribisch Nederland. Wel worden die afgestemd op de lokale omstandigheden.
besonderwijsDe plannen zijn neergelegd in het Nationaal Programma Onderwijs en er wordt 8,5 miljard euro voor uitgetrokken, waarvan 6 miljard voor basis- en middelbaar onderwijs. Uitgangspunt is dat leerlingen niet het slachtoffer mogen worden van de vele maanden online onderwijs en gesloten scholen door de coronapandemie.
Er zijn tal van plannen bedacht om het onderwijs te helpen, maar het onderwijs krijgt zelf veel ruimte om plannen te bedenken. Specifiek voor Caribisch Nederland zijn die er nog niet, maar de ministers schrijven: ,,Ook in het onderwijs in Caribisch Nederland (CN) zijn door veel leerlingen achterstanden opgelopen door de coronacrisis. CN zal daarom volwaardig meegenomen worden in dit Nationale Programma.”
Bekeken wordt nog welke maatregelen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius overgenomen worden en toepasbaar zijn in de lokale context. ,,In beginsel kunnen de scholen en andere te betrekken instellingen gebruikmaken van de voorzieningen die in Europees Nederland worden aangeboden.” Er komt overleg met de instanties op de eilanden om te komen tot ‘onderbouwde interventies’.
Tot de maatregelen die de ministers noemen, behoren onder andere het verlengen en verbreden van de brugperiode in het middelbaar onderwijs, waardoor het selectiemoment kan worden uitgesteld ‘met minimaal 1 en maximaal 3 jaar’. Omdat praktijkonderwijs lastig online te volgen is, wordt hiervoor gedacht aan het verlengen van ‘de verblijfsduur van leerlingen’. Ook zomerscholen zijn een voorbeeld voor het inhalen van achterstanden.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).