BES

Van onze correspondent
Den Haag - Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) neemt in de demissionaire periode geen ingrijpende beslissingen meer in het kader van het ijkpunt bestaanszekerheid voor Caribisch Nederland (CN). Dat blijkt uit zijn antwoorden op vragen uit de Commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer.

F13OPBES Nieuw kabinet beslistOnder andere het CDA wilde weten hoe het zit met de ruimte om de wettelijke minimumlonen te verhogen in de strijd tegen armoede. De fractie miste het effect van de al genomen maatregelen van het kabinet in 2019 en 2020 in het onderzoek dat de voorganger van Koolmees, staatssecretaris Bas van ’t Wout, vorig jaar presenteerde. Ook de impact van de coronacrisis ontbrak.

Koolmees herhaalt wat Van ’t Wout al aantekende bij het onderzoek, namelijk dat de cijfers achterhaald kunnen zijn omdat ze dateren uit 2017 en 2018 en dat het veldwerk voor de coronacrisis is gehouden. Daarom is het moeilijk hieraan conclusies te verbinden. ,,Een beslissing over het verder verhogen van het minimumloon is aan een volgend kabinet.”

De VVD, D66 en ChristenUnie krijgen hetzelfde antwoord op vragen over de gesprekken met de Centraal Dialogen van Bonaire en Sint Eustatius en over mogelijkheden tot verhoging van de uitkeringen. D66 maakt zich al lange tijd hard voor meer geld voor bibliotheekvoorzieningen om die te ontwikkelen tot een leer- en ontwikkelingscentrum. Dat zal Koolmees als ‘punt van aandacht’ meegeven aan het volgend kabinet.

GroenLinks had het kabinet gevraagd om voorwerk te doen voor het volgende kabinet, zodat dit snel kan handelen bij de uitwerking van ‘de noodzakelijke sociale, economische, bestuurlijke en duurzame ontwikkeling in Caribisch Nederland’. Koolmees wijst die suggestie af: ,,Het is aan een volgend kabinet om samen met de lokale autoriteiten richting en koers te bepalen voor de komende jaren op de door u aangehaalde thema’s. Daar wil ik niet op vooruit lopen.”
Het volgende kabinet zal ook moeten beslissen over het structureel maken van de tijdelijke coronamaatregel waarmee de tarieven voor energie, drinkwater en telecom omlaag zijn gebracht, schrijft de minister in antwoord op een vraag van de ChristenUnie. Op dit moment loopt deze subsidiemaatregel tot 1 januari 2022.

Met de verkiezingen in aantocht valt van dit kabinet geen nieuw beleid meer te verwachten. Op zichzelf gebruikelijk, maar Koolmees antwoordt mede namens staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties. En hij heeft na de val van het kabinet gezegd zijn werk zoveel mogelijk normaal voort te zetten, ook omdat er geen onderwerpen controversieel zijn verklaard.

Al in gang gezette projecten gaan overigens wel normaal door. BES(t) 4 kids is het bekendste voorbeeld. Ook is de proef met de hypotheekgarantie onlangs begonnen. Volgens Koolmees gaat ook het werk aan de pilot met huurcompensatie door. De start is voorzien voor september.

Op verzoek van GroenLinks laat Koolmees weten dat gesprekken met jongeren over de gevolgen van de coronacrisis nuttige resultaten hebben opgeleverd. Zij hebben onderwerpen aangedragen die voor hun toekomst belangrijk zijn, onder andere over onderwijs. ,,De uitwerking van deze punten zal door de verantwoordelijke departementen worden opgepakt.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.