BES

Van onze correspondent
Kralendijk - Er komt een uitbreiding van het economische steun- en herstelpakket Caribisch Nederland (CN). Het uitgangspunt blijft dat voor CN een vergelijkbare benadering wordt gekozen als voor Europees Nederland, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke sociaaleconomische context, waaronder de afhankelijkheid van de eilanden van de toeristische sector.

F15BES steunmaatregelen NEWStaatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) informeerde de Tweede Kamer gisteren over de steun voor de eilanden Sint Eustatius, Saba en Bonaire. ,,Voor CN blijft het uitgangspunt gelden dat voor een vergelijkbare benadering wordt gekozen als voor Europees Nederland. Het volgen van de Europees Nederlandse systematiek werkt in de regel goed voor de eilanden, omdat veel steunmaatregelen mee-ademen met de noodzakelijke compensatie”, aldus Knops in zijn brief aan de Tweede Kamer. Vanwege de sociaaleconomische context worden er voor CN wel specifieke maatregelen getroffen die dezelfde doelstelling hebben als de Europees Nederlandse regelingen.

Volgens de staatssecretaris blijft de actuele economische situatie van CN zorgelijk. ,,De strenge inreismaatregelen gecombineerd met de wereldwijd sterke vermindering van reisbewegingen zorgen ervoor dat er nog steeds maar een fractie van het aantal toeristen op Bonaire verblijft ten opzichte van de situatie van een jaar geleden.” Voor Saba en Sint Eustatius geldt volgens Knops dat deze eilanden al bijna een jaar gesloten zijn en dus beperkt toeristen hebben kunnen ontvangen. ,,Naar verwachting volgt de economische opleving pas na het aantrekken van het toerisme. Het toeristische hoogseizoen van december tot maart, waarin normaliter een groot deel van het geld wordt verdiend, kan inmiddels als verloren worden beschouwd.”

De huidige situatie in CN geeft volgens Knops aanleiding om de tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomstenverlies, de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten BES en het uitstel van belastingbetaling ook voor CN door te trekken naar het tweede kwartaal van 2021. Werkgevers met ten minste 20 procent omzetverlies ontvangen subsidie voor de loonkosten berekend op basis van 80 procent van het gemaximeerde dagloon. Zelfstandig ondernemers kunnen een inkomensaanvulling krijgen tot 80 procent van het wettelijk minimumloon en gewezen werknemers die als gevolg van de coronacrisis geen werk meer hebben, kunnen voor een periode van drie maanden aanspraak maken op 80 procent van het laatstverdiende dagloon. Nieuw in de regeling is dat bedrijven ondersteund worden om in een situatie waarin verdere opstart van werkzaamheden nog onrendabel is, toch bedrijfsactiviteiten te hervatten of uit te breiden. Door de subsidie te laten doorlopen, wordt een snellere opstart bevorderd, die er uiteindelijk toe kan leiden dat werknemers eerder uit de subsidieregeling kunnen omdat het bedrijf klaar is voor de toeristenstroom.

Het kabinet heeft besloten om de voorgenomen eigen vermogenstoets voor zelfstandig ondernemers voor Europees Nederland niet in te voeren in het tweede kwartaal van 2021 en hetzelfde geldt nu voor CN. Om ondernemers in de toeristische sector te ondersteunen en door de komende periode te helpen, verhoogt het kabinet, in lijn met Europees Nederland, het subsidiepercentage voor de vaste lasten naar 85 procent voor alle ondernemers met een omzetverlies van minstens 30 procent. Uitstel van belastingbetaling voor Caribisch Nederland wordt verlengd tot 1 juli 2021 en het moment waarop de terugbetaling moet aanvangen verschuift naar 1 oktober 2021.

Voor de cultuursector geldt dat de drie openbare lichamen medio augustus 2020 schriftelijk een verzoek hebben ingediend voor extra steun aan de sector. Er is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 354.000 dollar vrijgemaakt voor steun aan de cultuursector in CN. Het geld is in januari van dit jaar, via een ophoging van de eerste tranche van de vrije uitkering, uitgekeerd. De openbare lichamen zijn daarmee zelf verantwoordelijk voor de inzet van deze middelen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).