BES

Van onze correspondent
Den Haag - Het Nederlandse kabinet wil in rapportages over de voortgang in het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen (sustainable development goals, SDG’s) van de Verenigde Naties structureel aandacht besteden aan het Caribisch gebied. Daarin zal ook aandacht zijn voor mensenrechten.

F17 BES Reactie AIV rapportDat staat in de kabinetsreactie op het vorig jaar verschenen adviesrapport van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). De reactie is gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd door ministers Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Stef Blok van Buitenlandse Zaken.

In de reactie is minimale aandacht voor Caribisch Nederland en de autonome landen. In het AIV-rapport werd bijvoorbeeld opgemerkt dat binnen het Koninkrijk de mensenrechten niet voor iedereen, altijd en overal gelden omdat belangrijke mensenrechtenverdragen alleen gelden voor Europees Nederland. Behalve de opmerking dat er ‘aandacht voor mensenrechten’ zal zijn, wordt hierop in de kabinetsreactie niet ingegaan.

Wel wordt bevestigd dat de landen zelf verantwoordelijk zijn voor het SDG-beleid. ,,Maar er wordt desalniettemin wel samengewerkt op dit vlak.” Hierbij wordt het voorbeeld genoemd van de samenwerking in het Dutch Caribbean Statistical System (DCSS), waardoor statistische informatie tussen de landen kan worden vergeleken. ,,Het DCSS is een uitgelezen vehikel om ook informatie over de SDG’s op uniforme wijze te verzamelen, te analyseren en beschikbaar te stellen.”
Verder wordt in de brief gemeld dat er tot 2030 minimaal drie keer een gezamenlijke review-presentatie wordt gehouden tijdens het ‘High level political forum on sustainable development’ van de VN. De eerste was in 2017, wanneer de volgende is, blijft onduidelijk.

De AIV ging het rapport in op de armoede in Caribisch Nederland en de sociale gevolgen daarvan. ,,Indachtig het feit dat armoede meerdere dimensies kent, heeft het College voor de Rechten van de Mens erop gewezen dat veel mensen die in Caribisch Nederland in armoede leven, kampen met gezondheidsproblemen en geen goede huisvesting kunnen vinden. Ook bestaat er een relatie tussen armoede en het veelvuldig voorkomen van kindermishandeling.” Hierop gaat de kabinetsreactie niet specifiek in.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.