BES

Bonaire en Statia boeken onvoldoende vooruitgang

Van onze correspondent
Den Haag - Ondanks plannen van aanpak wordt er op Bonaire en Sint Eustatius te weinig vooruitgang geboekt bij het financieel beheer. Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties heeft Caribisch Nederland in totaal 1,75 miljoen euro toegezegd om verbeteringen uit te voeren. Ook de autonome landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten blijven op dit gebied achter.

BES financieel beheerKnops schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer waarmee hij uitvoering geeft aan een motie en een toezegging uit 2019 om te informeren over de uitvoering van verbeterplannen. Hij behandelt de eilanden van Caribisch Nederland per stuk en in het kort de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Die krijgen geen specifiek geld voor verbeterplannen, maar dit wordt meegenomen in de landspakketten bij de liquiditeitssteun.

Het onthouden van een goedkeurende accountantsverklaring betekent dat het financieel beheer van Bonaire in 2019 nog niet op orde was, constateert Knops. Het Bestuursakkoord 2018-2022 blijkt ook niet veel te helpen. ,,Tijdens mijn bezoek aan Bonaire op 31 augustus heb ik derhalve mijn zorgen geuit over de voortgang in de verbetering van het financieel beheer en het voltallige Bestuurscollege gevraagd om meer daadkracht en actiegerichtheid op dit dossier”, aldus de staatssecretaris.

Het verbeterplan is nu geactualiseerd en Knops heeft Bonaire een bijzondere uitkering van 482.500 dollar (431.000 euro) verleend om dit uit te voeren. ,,Ik verwacht dat juist met de inzet op verbetering van het ambtelijk apparaat en versteviging van de financiële afdeling op lange termijn, de implementatie van het verbeterplan zal resulteren in structurele verbetering van het financieel beheer van het Openbaar Lichaam Bonaire.”

Op Sint Eustatius heeft het door Nederland ingestelde tijdelijke bestuur hard gewerkt aan het in oktober 2018 gepresenteerde plan van aanpak gewerkt. Maar toch: ,,Hoewel vanaf 2019 al een enorme achterstand in de financiële administratie is weggewerkt, zijn er diverse verbetermaatregelen waarop onvoldoende voortgang wordt geboekt.”

De oorzaak is het gebrek aan lokale expertise, aldus Knops. Om zo snel mogelijk het bestuur weer te kunnen overgeven, krijgt Statia een bijdrage van 660.000 euro (739.000 dollar) ‘op basis van werkelijk gemaakte kosten’ om het financieel beheer sneller op orde te krijgen.

Tussen de BES-eilanden zullen ‘best practices’ worden uitgewisseld, aldus Knops. Vooral Saba zal de andere eilanden iets kunnen leren, want daar is het financieel beheer al vijf jaar op orde. Desondanks zijn er wel wat zorgen, zoals ook de Eilandsraad en het BC onlangs duidelijk maakten. Om alsnog een plan van aanpak ‘voor structureel goed financieel beheer’ op te stellen, wat tot nu toe niet nodig was, heeft Knops een bijzondere uitkering van 728.000 dollar (650.000 euro) verleend.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.