BES

Van onze correspondent
Den Haag - Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil een meer individuele aanpak van de problemen van mensen met een beperking in Caribisch Nederland.

BESBlokhuis wil beginnen met de problemen die zij in de praktijk ervaren, zoals de toegankelijkheid en zelfstandig wonen. Daarna volgen andere aandachtspunten.

Voor de getrapte aanpak bij de uitvoering van het VN-verdrag handicap heeft Blokhuis in overleg met de eilanden gekozen, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Die had in meerdere debatten aandacht gevraagd voor de problemen voor mensen met een beperking op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). De ChristenUnie had ook in een motie gevraagd om meer actie.

De kleine schaal van de eilanden vraagt om een andere aanpak dan in Europees Nederland, aldus Blokhuis. ,,In Caribisch Nederland is er bijvoorbeeld geen openbaar vervoer, maar is ook het aantal mensen met speciale vervoersbehoeften klein.” Daarom kiest hij voor een meer individuele aanpak en daarvoor stelt hij middelen beschikbaar.

Met de openbare lichamen wordt samengewerkt, met Bonaire is dat al formeel vastgelegd in een overeenkomst. De staatssecretaris beseft dat de besturen te maken hebben met beperkte capaciteit, waardoor prioriteiten gesteld moeten worden, en bovendien zorgt Covid-19 voor vertraging bij de uitvoering.

De eerste ‘bescheiden’ stappen zijn gezet in voorzieningen voor langer zelfstandig wonen. Op Bonaire zijn dertig huizen geschikt gemaakt voor rolstoelafhankelijke bewoners en daar komen er nog veertig bij. Ook wordt er gewerkt aan de toegankelijkheid van het vliegveld, scholen en het ‘raadhuis’. Op Sint Eustatius zijn aanleunwoningen gerealiseerd en nog in aanbouw en worden aanpassingen in woningen aangebracht. Dit laatste gebeurt ook op Saba.

Hoewel speciaal onderwijs ontbreekt op de eilanden is er wel aandacht voor passend onderwijs, aldus Blokhuis. ,,Op de BES-eilanden worden er stappen gezet om meer specialistische voorzieningen te realiseren voor leerlingen met een zware, complexe of multidimensionale zorgbehoefte.” Ook in de kinderopvang wordt ingezet op verbeteringen voor kinderen met een beperking in het programma BES(t) 4 kids. In 2021 wordt een integrale zorgstructuur uitgewerkt.
Sport- en recreatiefaciliteiten zijn op Statia bezig met programma’s voor kinderen met ‘special needs’. Op Bonaire wordt de toegankelijkheid, ook van stranden, verbeterd en VWS investeert in onder andere Cruyff Courts in het kader van het sport en preventie akkoord.

In samenwerking met de gemeente Leiden wordt gewerkt aan het bevorderen van arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. ,,Voorbeelden van faciliteiten gericht op de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn de beschutte werkplekken bij Stichting Krusada, ondersteund door het openbaar lichaam op Bonaire, en het traject ‘Three steps to Work’ van het Openbaar Lichaam Saba.” Op Statia start binnenkort een proef met onder andere loonkostensubsidie en een jobcoach.

Hoewel Blokhuis geen verantwoordelijkheid draagt voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten, schrijft hij dat ook in de landen ‘de wil er is’, ook al hebben ze het VN-verdrag niet geratificeerd. ,,De parlementen van de landen moeten hun regeringen controleren op de voortgang.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).