BES

Van onze correspondent
Den Haag - Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba is ruimte om de wettelijke minimumlonen te verhogen. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Ecorys, dat vandaag door staatssecretaris Bas van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de Tweede Kamer is aangeboden.

BESDe bewindsman plaatst daarbij wel de kanttekening dat het onderzoek werd uitgevoerd voor de coronacrisis en dat de situatie inmiddels drastisch is veranderd door met name het ‘opdrogen’ van het toerisme als inkomstenbron. ,,Daarnaast heeft het bedrijfsleven, met name de horeca, een zware klap gehad als gevolg van het sluiten van winkels, restaurants en kantoren in het kader van de coronamaatregelen.” Het steunpakket vangt niet alle klappen op.

Uit het onderzoek, dat al in 2019 door toenmalig staatssecretaris Tamara van Ark werd ingesteld, blijkt dat de meeste bedrijven op Bonaire ‘substantieel’ meer betalen dan het huidige minimumloon. ,,Dat zou betekenen dat een verhoging van het minimumloon niet per definitie hoeft te leiden tot hogere loonkosten”, aldus Van ’t Wout. Toch is er geen eenduidig beeld, vervolgt hij, omdat gegevens inmiddels achterhaald kunnen zijn.
Ook blijkt dat sectoren als handel, transport en zakelijke dienstverlening (bijna de helft van de beroepsbevolking op Bonaire) beter betalen dan de hospitality-sector en de bouw. Die laatste sectoren zijn minder winstgevend.

Volgens de staatssecretaris kan door de crisis de draagkracht voor verhoging van het wettelijke minimumloon afbrokkelen. Anderzijds blijkt nu eens te meer de noodzaak om stappen te zetten richting het ijkpunt voor het sociaal minimum. ,,Steeds meer mensen worden afhankelijk van het vangnet van de onderstand. Te meer omdat een werkloosheidsuitkering, zoals we die in Europees Nederland kennen, ontbreekt.” Hierover wil de bewindsman in gesprek gaan met de eilandsbesturen.

In zijn brief schrijft Van ’t Wout dat hij met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gesproken over monitoring van de kosten voor levensonderhoud en de inkomens om te kunnen volgen hoe het ijkpunt bereikt wordt. In 2018 had 29 procent van de huishoudens op de eilanden een besteedbaar inkomen dat onder het ijkpunt ligt. De gevolgen van maatregelen uit 2019 en 2020 om de inkomenspositie van inwoners te verbeteren en van de coronacrisis zijn daarin niet meegenomen.

,,Tegelijkertijd bevestigen de cijfers de noodzaak van de inzet van het kabinet om bestaanszekerheid van inwoners van Caribisch Nederland over de volle breedte te verbeteren”, aldus de staatssecretaris. Ook hieraan blijft hij samen met de eilandsbesturen en de Centraal Dialogen werken. ,,Het doel is en blijft dat de kosten worden teruggebracht tot een redelijk niveau zodat een situatie ontstaat waarin alle inwoners van Caribisch Nederland in de minimale kosten van levensonderhoud kunnen voorzien.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).