BES

Van onze correspondent
Kralendijk - Werknemers die ontslagen zijn vanwege de coronacrisis en momenteel gebruik maken van de noodhulpmaatregelen van het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) lopen vanaf 1 januari de kans dat hun uitkering wordt stopgezet.

F12 BON noodregelingTot nu toe krijgen zij 80 procent van hun voormalige salaris doorbetaald maar daar wordt, met terugwerkende kracht, een maximale termijn van drie maanden aan gesteld. Dit betekent concreet dat de uitkering op 1 januari wordt stopgezet van mensen die deze vanaf 1 oktober of eerder hebben ontvangen.

Eric Brakke, hoofd van de unit SZW van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), beseft heel goed dat dit voor een aantal mensen behoorlijk schrikken zal zijn. ,,De eerste regelingen die we hebben opgezet waren bedoeld om de acute nood op te vangen en mensen de gelegenheid te geven zich op de situatie in te stellen. Nu het ernaar uitziet dat deze situatie nog wel een tijd zal blijven bestaan, zijn we genoodzaakt om regelingen te versimpelen. Ten eerste omdat het anders onbetaalbaar dreigt te worden, maar ook om mensen te stimuleren het heft weer in eigen handen te nemen en eventueel werk te aanvaarden wat misschien minder leuk is”, aldus Brakke.

Dat deze verandering voor sommige mensen onaangename consequenties kan hebben weet hij heel goed. ,,Kijk, iedereen vindt dat hij of zij geen schuld heeft aan de huidige situatie en dat het dus onrechtvaardig is dat zij er nu voor moeten boeten. Die reactie begrijp ik, maar men zal moeten beseffen dat we ons uiteindelijk moeten aanpassen aan de situatie die nu is ontstaan. We proberen daarom ook de maatregelen zo veel als mogelijk aan te passen aan de omstandigheden hier. Anders dan in Europees Nederland zal iedere ontslagen werknemer de eerste drie maanden een vergoeding blijven houden. Ik wil daarom iedereen die in deze situatie terecht is gekomen oproepen om die tijd te gebruiken om andere inkomsten te zoeken.”

Mensen met een tewerkstellingsvergunningen verliezen deze vergunning wanneer zij geen werk hebben. Ze mogen blijven zolang ze onder de regeling vallen, maar als ze in die periode geen nieuw werk hebben kunnen vinden, wordt er van ze verwacht dat ze Caribisch Nederland gaan verlaten. ,,Voor ontslagen werknemers met een verblijfsvergunning die hier korter dan vijf jaar wonen ligt het wat genuanceerder. Van deze mensen wordt er namelijk verwacht dat ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dus iedereen die een pensioen heeft, over een eigen kapitaal beschikt of een partner heeft met een inkomen hoeft zich geen zorgen te maken.”

Over het algemeen is Brakke heel tevreden hoe de uitvoering van de verschillende regelingen verloopt. ,,We zijn wel wat strenger gaan controleren en we hebben verschillende bedrijven en personen aangesproken. Het voordeel van een klein eiland is dat veel van dit soort problemen in persoonlijk overleg opgelost kunnen worden, maar we zijn wel genoodzaakt geweest om in acht gevallen aangifte bij de politie te doen. Van mij mogen die specifieke gevallen door het Openbaar Ministerie (OM) stevig worden aangepakt.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).