BES

Van onze correspondent
Den Haag - De zogenoemde coronawet wordt van kracht nu gisteren ook de Eerste Kamer voor heeft gestemd. De tijdelijke wet gaat ook in Caribisch Nederland in principe de noodvervordeningen in verband met de coronamaatregelen vervangen.

F13 BES Coronawet van krachtDe wet geldt in eerste instantie voor drie maanden en geeft de maatregelen een juridische basis. Noodverordeningen zijn bedoeld voor een acute crisis van beperkte duur. Omdat de coronacrisis inmiddels al langere tijd duurt, was een wettelijke regeling nodig. Het kabinet krijgt met de tijdelijke wet geen nieuwe of andere bevoegdheden. Wel biedt de wet meer controlemogelijkheden voor het parlement.

Op basis van de wet wordt het parlement tijdig betrokken bij concrete maatregelen die het kabinet wil inzetten bij de bestrijding van de coronacrisis. In Nederland was bijvoorbeeld veel te doen over de mondkapjesplicht, die nu geregeld kan worden. Dat geldt ook voor andere maatregelen.

De beide Kamers hebben daarbij de mogelijkheid om over de regelingen te debatteren en de Tweede Kamer kan er ook over stemmen. Vanwege de crisissituatie en vereiste snelheid is afgezien van een stemming in de Eerste Kamer over de regelingen, maar die kan altijd achteraf nog reageren.

Voor de openbare lichamen blijven noodverordeningen mogelijk, een vangnet om snel maatregelen te kunnen nemen, omdat de positie van de eilanden anders is dan die van Nederlandse gemeenten. Binnen twee weken moeten er dan speciale ministeriële regelingen komen voor Bonaire, Sint Eustatius en/of Saba.

Indien nodig kan de coronawet steeds met drie maanden worden verlengd. Ook is het mogelijk dat de wet tussentijds wordt ingetrokken, zodra deze niet meer nodig is. Het parlement wordt bij dergelijke besluiten betrokken.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).