BES

Van onze correspondent
Kralendijk/Den Haag - Kamerlid Nevin Özütok (GroenLinks) heeft in Kamervragen bij minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties erop aangedrongen in gesprek te gaan met jongeren in Caribisch Nederland (CN) over de huidige Covid-19-crisis en de gevolgen daarvan voor deze jongeren.

bes jongerenÖzütok wilde van Rutte weten of het waar is dat hij niet gesproken heeft met Caribische jongeren terwijl hij jongeren in het Europese deel van Nederland wel uitnodigt voor een gesprek. ,,Deelt u de mening dat, als u jongeren uitnodigt om mee te praten, dit dan ook gefaciliteerd moet worden voor jongeren in Caribisch Nederland?”, aldus Özütok.

Het Kamerlid wijst in haar vragen naar het burgerinitiatief ‘Betrek jongeren’, waarin wordt opgeroepen jongerenparticipatie bij de vormgeving van ‘het nieuwe normaal’ te versterken. Het burgerinitiatief is afkomstig van Bonaire Innovation and Technology Lab (Bit-Lab). Dit is een organisatie bestaande uit jongeren met als doel met concrete oplossingen en ideeën te komen voor sociale en economische innovatie, duurzame ontwikkeling en infrastructuur.

De jongeren constateren in hun petitie dat het land momenteel in een pandemie zit die veel uitdagingen met zich meebrengt, dat ze op een actieve en structurele wijze mee willen denken, dat ze mee willen helpen bij het vormen van beleid en dat Den Haag momenteel met beleid komt voor Bonaire zonder rekening te houden met de lokale bevolking en omstandigheden. Ze roepen op om jongerenparticipatie op een nationaal niveau te stimuleren en te realiseren, om een jongerendenktank samen te stellen voor de verschillende ministeries in Den Haag voor zaken die over Koninkrijksrelaties gaan en om een gesprek te plannen met de premier, de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken & Klimaat.

Özütok vraagt Rutte wat hij vindt van dit initiatief en welke initiatieven de minister-president zelf van plan is te nemen om de betrokkenheid van Caribische jongeren bij beleid- en besluitvorming inzake de (post-)covid-19-crisis te versterken. ,,Bent u bereid om het gesprek aan te gaan met jongeren in Caribisch Nederland? Zo ja, hoe gaat u dit precies vormgeven?”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).