BES

Van onze correspondent
Kralendijk - De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) stuurde onlangs haar beschermvrouwe, prinses Beatrix, een update over de toestand van de zes natuurbeheersorganisaties in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. De organisaties blijken te kampen met grote financiële problemen als gevolg van de coronapandemie.

F12 BES natuurorganisatiesDe natuurorganisaties spelen een cruciale rol bij het beheer van de natuurlijke hulpbronnen die centraal staan in de duurzame ontwikkeling van de eilanden. De vrees bestaat echter dat ze de coronacrisis in hun huidige toestand mogelijk niet overleven. Overheden worden aangespoord om structurele financiële steun te overwegen, zodat de natuurbeheersorganisaties hun belangrijke werk om de natuur in Caribisch deel van het Koninkrijk te beschermen, kunnen voortzetten.

Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA), Stichting Nationale Parken Bonaire (Stinapa), Caribbean Research and Management of Biodiversity (Carmabi) Curaçao, St. Eustatius National Parks Foundation (Stenapa), de Saba Conservation Foundation (SCF) en de Sint Maarten Nature Foundation zijn alle zes zwaar getroffen door de pandemie. Alle natuurparken hebben een aanzienlijke daling van hun inkomen gezien door zowel het verdwijnen van de entreegelden, als door het feit dat de overheden weinig rekening houden met structurele financiering voor de uitvoering van hun werk, aldus de DCNA. Hierdoor hebben de natuurbeheerorganisaties hun activiteiten moeten minderen of stopzetten. Dit terwijl het Nederlands-Caribische gebied volgens het Biodiversiteitsverdrag (CBD) het meest biodiverse gebied van het Koninkrijk der Nederlanden is.

DCNA, evenals partnerorganisaties Wereld Natuurfonds (WWF-NL) en Vogelbescherming Nederland, benadrukken dat de kwaliteit van de natuur in het Nederlands-Caribisch gebied verslechtert en dat het met de huidige inspanningen en de bijbehorende financiering niet is gelukt om deze achteruitgang te stoppen.

De gepresenteerde cijfers tonen aan dat natuurbeheerorganisaties een ernstig tekort aan financiering hebben en dat er behoefte is aan een gecoördineerde, op het hele Koninkrijk afgestemde inspanning voor het behoud van de natuur in het Caribisch gebied.

DCNA hoopt dat tijdens discussies over liquiditeitssteun en financiële steunpakketten ook aandacht gegeven wordt aan de continuïteit van het beheer van de beschermde gebieden in het Caribisch deel van het Koninkrijk.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).