BES

Van onze correspondent
Den Haag - De Nederlandse ministerraad heeft gisteren ingestemd met verlenging en verbreding van het steunpakket voor Caribisch Nederland. Het in augustus al aangekondigde nieuwe derde pakket is naar de Tweede Kamer gestuurd.

steunpakketZoals was aangekondigd heeft het pakket een looptijd van negen maanden tot 12 juli 2021. Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties legt uit waarom dit nodig is: ,,De medische en economische situatie op Bonaire, Sint Eustatius en Saba blijft zorgelijk. Zicht op verbetering voor de drie eilanden is er op dit moment nog niet.”
Burgers en bedrijven kunnen aanspraak maken op financiële steun voor loonkosten en inkomensverlies. Dat dit nu voor nog eens negen maanden geldt, geeft wat meer zekerheid. ,,Hiermee hopen we de meeste banen te behouden. Het blijven lastige tijden, waar veel van de samenleving zal worden gevraagd. Tegelijkertijd is het kabinet ervan overtuigd dat ook in deze crisis de veerkracht van de eilanden ervoor zal zorgen dat we hier samen, overheid en samenleving aan beide kanten van de oceaan, uit zullen komen.”
In zijn brief aan de Tweede Kamer schrijft Knops dat de gevolgen van de coronacrisis voor de eilanden ‘gigantisch’ zijn. ,,De zorgen over de eigen gezondheid gaan gepaard met toenemende zorgen over baan of bedrijf.” Saba en Sint Eustatius zijn al meer dan een half jaar feitelijk van de buitenwereld afgesloten, Bonaire kon nog ‘na heel veel inspanningen’ voorzichtig opengaan, maar inmiddels heeft dit eiland de status oranje. Het zal nog lang duren voor het toerisme weer op het oude niveau is. Knops noemt ook de economische gevolgen voor Saba, waar de University School of Medicine een belangrijke rol heeft.
Voor bedrijven geldt dat het uitstel van betaling van belasting wordt verlengd tot 1 juli 2021. De betaling kan daarna over drie jaar wordt gespreid. Volgens Knops komen hierdoor geen bedrijven in liquiditeitsproblemen door de belastingplichten. De optie om met verdere aanpassingen te komen blijft open. Voor zelfstandige ondernemers komt er voorlopig geen vermogenstoets.
De subsidie voor loonkosten en inkomens blijft zoals aangekondigd gehandhaafd tot in ieder geval eind 2020. Dan wordt besloten of afbouw realistisch is. Wel verdwijnt het ontslagverbod voor ondernemingen. ,,Bedrijven waarvan het perspectief onzeker is om op het oude peil van de werkgelegenheid te komen, moeten ruimte hebben om personeel te laten afvloeien.”
Het was al bekend uit de vorige brief van Knops dat oud-werknemers niet meer ongelimiteerd steun krijgen. Dat zou onrechtvaardig zijn tegenover andere ontslagen werknemers, aldus de staatssecretaris. De limiet is nu drie maanden. Voor bestaande gevallen gaat dat op 1 januari in. Er komt extra geld voor arbeidsbemiddeling.
De tegemoetkoming voor vaste lasten wordt uitgebreid naar maximaal 99.000 dollar voor drie maanden. De omzetdervingsgrens blijft op 30 procent. Ook de liquiditeitssteun bij onder andere Qredits blijft bestaan. Hiervan hebben al zo’n 800 ondernemingen gebruikgemaakt.
Zoals ook al was aangekondigd krijgen de openbare lichamen net als in de eerdere steunpakketten extra financiële middelen wegens de derving aan belastinginkomsten. Voor Bonaire is dat 2,8 miljoen euro, Sint Eustatius 1,1 miljoen en Saba 300.000 euro. Voor de extra kosten in verband met de bestrijding van het coronavirus is eenmalig 1 miljoen dollar beschikbaar: 550.000 dollar voor Bonaire, 250.000 voor Statia en 200.000 voor Saba. Ook voor eigen eilandelijk beleid is geld beschikbaar, namelijk 500.000 euro per drie maanden.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).