BES

Van onze correspondent

Den Haag - De juridische basis voor de tijdelijke wet ter bestrijding van de Covid-19-epidemie is voor wat betreft Caribisch Nederland nog niet helemaal duidelijk. Verschillende fracties in de Tweede Kamer hebben hier vragen over.

F12BON Geen covidUit de vragenlijst van de Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid voor het kabinet blijkt onder andere dat CDA en D66 zich afvragen hoe de rol van de Veiligheidsregio op de eilanden wordt vervangen. In Nederland behoort elke gemeente tot een veiligheidsregio, waarin de burgemeesters zitten, die uit hun midden een voorzitter kiezen. In de wet spelen die voorzitters en de burgemeesters een belangrijke rol.

Omdat de wet ook voor Caribisch Nederland zal gelden, moeten de maatregelen daar op een andere manier worden vastgesteld. ,,Wie vervult op de eilanden de rol van burgemeester in de bestrijding van de pandemie? Is dat de gezagvoerder (bedoeld wordt gezaghebber, red.)? Aan wie legt deze vervolgens democratische verantwoording af?”, vraagt het CDA. Daarbij vraagt deze fractie ook wie de rol van voorzitter van de Veiligheidsregio heeft.

D66 wil weten hoe de virusbestrijding op de eilanden juridisch is geregeld als de wet van kracht wordt. De fractie wil tegelijk weten hoe dat zit op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. D66 vraagt op welke punten op de eilanden wordt afgeweken van het systeem in Europees Nederland.

GroenLinks benadrukt dat de aanpak van het virus op de eilanden niet onder mag doen voor die in Europees Nederland. ,,Uit de Memorie van Toelichting blijkt voor deze leden nog onvoldoende hoe de mensenrechtelijke waarborgen voldoende worden geborgd nu de regering schrijft dat met de gezaghebbers van de eilanden nog nadere afspraken worden gemaakt. Deelt de regering het standpunt dat de regeling voor Caribisch Nederland niet op essentiële onderdelen moet afwijken van de maatregelen in Europees Nederland en dat bij afwijkingen duidelijk gemotiveerd wordt waarom afgeweken wordt?”

De ChristenUnie vindt de rol van de volksvertegenwoordigingen op de eilanden belangrijk voor de verantwoording van maatregelen. Deze fractie wil daarom ook weten hoe dit op Sint Eustatius wordt geregeld, omdat daar op dit moment geen Eilandsraad zitting heeft.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.