BES

Van onze correspondent

The Bottom/Oranjestad - In een brief aan Rijkscommissaris Marnix van Rij en de gezaghebber van Saba, Jonathan Johnson, dringen de ondernemers van Sint Eustatius en Saba gezamenlijk aan op additionele financiële steun, naast de reeds aangekondigde Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

noodkreetZij geven aan dat de eilanden als gevolg van de nagenoeg volledige afsluiting voor publiek verkeer, economisch ongekend hard zijn getroffen. Harder dan een vergelijkbare Nederlandse gemeente. De brief is ondertekend door de Saba Business Association en een groot deel van de ondernemers op de twee eilanden.

De briefschrijvers zeggen dankbaar te zijn voor de steunpakketten die, naar Nederlands model, door de verschillende ministeries werden en worden aangeboden. ,,We voelen ons gesteund en gesterkt door de snelle en praktische aanpak”, aldus de ondernemers in hun brief. Toch zien zij een duidelijk verschil met de situatie in Europees Nederland (EN), een verschil dat volgens hen de additionele financiële steun rechtvaardigt. ,,Anders dan een Nederlandse gemeente zitten de twee eilanden in een meer absolute en stringente ‘lockdown’ van de hele gemeente.” Dit zorgt volgens de briefschrijvers voor extra druk op de economieën van Saba en Statia. Het gevolg is volgens hen financiële onrust bij de werkgevers omdat er geen sprake is van enig perspectief. Voor ondernemers die in financiële problemen komen is het, in vergelijking tot hun ‘collega’s’ in EN, moeilijker en duurder om geld te lenen. Op de eilanden van Caribisch Nederland (CN) zijn rentepercentages van zes of zeven procent eerder regel dan uitzondering en daarnaast duurt het aanvragen van een lening of zelfs het openen van een bankrekening vaak maanden tot zelfs een jaar. ,,Momenteel hebben meerdere bedrijven, die direct of indirect afhankelijk zijn van de connectiviteit tussen de eilanden, grote financiële uitdagingen. Velen stevenen af op faillissement.”

De ondernemers verwachten dat de TVL gebruikt gaat worden om ontslagafspraken te maken met personeel. Werktijdverkorting is in CN een onbekend middel waardoor arbeidsovereenkomsten volgens hen met wederzijds goedvinden of door de rechter ontbonden zullen gaan worden. Het alternatief is volgens de briefschrijvers de gang naar de rechter om faillissement aan te vragen maar ook dit heeft ontslag tot gevolg. Na de orkanen Irma en Maria kwam er snel een steunpakket van 2,4 miljoen dollar waarmee ondernemers aanspraak konden maken op een deel van de jaaromzet als tegemoetkoming voor de omzetderving. Hierdoor is volgens hen destijds geen enkel bedrijf en zelfs geen enkele baan verloren gegaan. ,,Wij vragen u om nog dit jaar een vergelijkbaar additioneel pakket aan financiële steun in te voeren, rekening houdend met de huidige steunpakketten waar we al voor in aanmerking kunnen komen. Dit om banen én werkgevers te behouden en om er voor te zorgen dat er nog een product over is als de eilanden weer open gaan voor toeristen”, zo eindigen zij hun brief.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.