BES

Van onze correspondent

Den Haag - Aan de vooravond van het debat over de rechtshandhaving in het Caribische deel van het Koninkrijk, vandaag in de Tweede Kamer, heeft minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid een brief naar de Kamer gestuurd over de staat van de rechtshandhaving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES).

BES GrapperhausDe minister ziet vooruitgang en is van plan verder te gaan in de richting die de Raad voor de rechtshandhaving aanbeveelt.

De brief is een reactie op het rapport van de raad over 2019. Grapperhaus ziet veel overeenkomsten met de conclusies uit zes onderzoeken die in 2019 zijn uitgevoerd over onder andere het aangifteproces, de reclassering, huiselijk geweld en de gevangenis op Bonaire. Met de algemene conclusie hebben de ministers - naast Grapperhaus ook minister Sander Dekker voor Rechtshandhaving - geen moeite: ,,Wij onderschrijven het beeld dat de raad schetst dat de rechtshandhaving zich in positieve zin verder ontwikkelt.”

In het rapport wordt de kwetsbaarheid van de rechtshandhaving door de kleinschaligheid van de BES-eilanden gesignaleerd. Maar ook dat er vooruitgang is in kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit, waarbij met name de nieuwe Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) en de reclassering worden genoemd.

Grapperhaus wil de positieve ontwikkelingen bij het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) voortzetten: ,,In het nieuwe inrichtingsplan is een uitbreiding van middelen opgenomen voor het korps, oplopend tot structureel 1,2 miljoen per jaar vanaf 2022, wat een stijging van bijna 8 procent bedraagt. Belangrijk onderdeel van dit plan is de verdere verbetering van de afdeling die zich binnen KPCN met analyse en informatie bezighoudt.” Tot 2023 wordt ook verder gewerkt aan het op sterkte brengen van de afdeling opsporing van het KPCN.

Wat vager is de minister over de aanbeveling van de raad over het aangifteproces, waarbij meer samenwerking nodig is tussen het Openbaar Ministerie (OM) en KPCN. Dit wilde hij bespreken tijdens een werkbezoek in april, dat is afgelast door de maatregelen rond Covid-19. ‘Wanneer dit weer mogelijk is’ zal dit alsnog gebeuren.

De kritiek op de handhaving van natuur- en milieuwetgeving op de BES-eilanden door gebrek aan samenwerking tussen de verschillende partijen is volgens Grapperhaus aanleiding geweest tot betere afstemming. De openbare lichamen en natuurorganisaties enerzijds en politie en OM anderzijds werken nu samen aan regelgeving en handhaving.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).