BES

Saba en Sint Eustatius:bevolking groeit niet of nauwelijks

Van onze correspondent

Kralendijk - Op 1 januari 2020 telde Caribisch Nederland (CN) bijna 26 duizend inwoners, 830 meer dan een jaar eerder. Deze toename komt vrijwel volledig voor rekening van Bonaire, op Saba en Sint Eustatius groeide de bevolking niet of nauwelijks.

statiaPer saldo vestigden zich meer mensen vanuit andere landen in CN dan er vertrokken. Natuurlijke aanwas speelde een bescheiden rol in de bevolkingsgroei. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe bevolkingscijfers over CN.

Op 1 januari 2020 telde Bonaire 20,9 duizend inwoners, een toename van 811 personen (4 procent) ten opzichte van een jaar eerder. Deze groei kan voor bijna 90 procent worden toegeschreven aan een positief migratiesaldo, er vestigden zich meer mensen vanuit een ander land op Bonaire dan er vertrokken, bijna 1.500 tegenover 770. Het geboorteoverschot, het verschil tussen het aantal geboortes en het aantal sterfgevallen, bedroeg 106. Hiermee droeg natuurlijke aanwas voor 13 procent bij aan de bevolkingsgroei op het eiland.

Per saldo waren de meeste migranten afkomstig van Curaçao, op flinke afstand gevolgd door de Dominicaanse Republiek, Venezuela, Peru, Europees Nederland en de Verenigde Staten. Het aantal mensen dat Curaçao voor Bonaire verruilde lag in 2019 een stuk hoger dan een jaar eerder. De migratie vanuit Venezuela naar Bonaire nam juist af doordat het vanaf begin 2019 niet langer mogelijk is om rechtstreeks vanuit Venezuela naar Bonaire te verhuizen. Terwijl in 2018 meer mensen vanuit Bonaire naar Europees Nederland vertrokken dan andersom is dit in 2019 veranderd in een vestigingsoverschot van Europese Nederlanders op Bonaire.

Het aantal inwoners van Sint Eustatius was op 1 januari 2020 met 3.100 nagenoeg gelijk aan het aantal een jaar eerder. Met 30 geboortes en 15 sterfgevallen was sprake van een lichte natuurlijke aanwas van de bevolking. Het migratiesaldo was echter negatief, 201 nieuwe migranten vestigden zich op Sint Eustatius terwijl 215 personen het eiland verlieten.

Op Sint Eustatius heeft in 2018 een opschoning van de bevolkingsadministratie plaatsgevonden, waardoor het aantal inwoners destijds naar beneden is bijgesteld. In 2019 was geen sprake van een opschoning. Verder valt op dat het aantal verhuisde personen op Sint Eustatius in 2019 is verdubbeld. Dit hangt samen met correcties in de bevolkingsadministratie die hebben plaatsgevonden, waarbij adressen zijn bezocht om te controleren wie er daadwerkelijk wonen. Dat heeft geleid tot correcties en verbetering van de bevolkingsadministratie.

Begin 2020 telde Saba 1.900 inwoners, 18 meer dan een jaar eerder. Er was sprake van een sterfteoverschot, met 11 geboortes en 13 sterfgevallen. De lichte bevolkingsgroei was het gevolg van een positief migratiesaldo van 20 personen, vooral doordat zich iets meer mensen op Saba vestigden vanuit de Verenigde Staten en de Dominicaanse Republiek. Er vertrokken juist meer personen van Saba naar Europees Nederland dan in omgekeerde richting.

In 2018 daalde ook het aantal inwoners van Saba nog door een opschoning van de bevolkingsadministratie. Bij deze opschoning zijn personen die nog stonden ingeschreven maar die in werkelijkheid het eiland inmiddels hadden verlaten, verwijderd uit de bevolkingsadministratie. Dit heeft in 2018 geleid tot een afname van het aantal op Saba ingeschreven personen uit de Verenigde Staten en Canada. In 2019 was geen sprake van een dergelijke opschoning.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.