BES

Van onze correspondent

Kralendijk - Op voordracht van staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn de gezaghebbers van de openbare lichamen Bonaire en Saba benoemd voor respectievelijk een tweede en een derde ambtstermijn.

johnson1Jonathan Johnson is sinds 2 juli 2008 gezaghebber van Saba. Uit het feit dat hij nu mag beginnen aan zijn derde ambtstermijn blijkt volgens BZK de waardering voor het werk van Johnson en zijn bijdrage aan de bestuurlijke stabiliteit van Saba. De 44-jarige Johnson studeerde aan de universiteit van Florida en behaalde in 1999 zijn master in onderwijskunde.

Na vier jaar les te hebben gegeven op de Sacred Heart Elementary School, de basisschool op Saba, werd hij in 2004 benoemd tot directeur van de Saba Comprehensive School, een school voor voortgezet en middelbaar onderwijs. Deze positie bekleedde hij tot 2008 toen hij benoemd werd tot gezaghebber.

rijnaEdison Rijna is sinds 20 augustus 2014 gezaghebber van Bonaire. Hij is geboren op het eiland en ging naar Nederland om te studeren. Daarna woonde hij langere tijd op Curaçao, vanwaar hij een recyclingbedrijf opzette op Bonaire.

In 2014 volgde hij Lydia Emerencia op die moest vertrekken na een motie van wantrouwen. Op dat moment was hij al werkzaam als waarnemend gezaghebber. De herbenoeming gaat voor Rijna in op 20 augustus 2020 en voor Johnson op 1 juli 2020, allebei in aansluiting op de huidige benoemingstermijn.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.