BES

Van onze correspondent

Kralendijk - Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben in een brief aan EU-commissaris voor Internationale Partnerschappen, Jutta Urpilainen, het belang benadrukt van de op 17 april door het Europees Parlement aangenomen resolutie van de leden Rafaela en Bijoux.

beseuropaHierin wordt aan de Europese Commissie en de lidstaten gevraagd om een speciaal fonds om Landen en Gebieden Overzee (LGO’s) te ondersteunen bij het verlichten van gevolgen van de coronacrisis.

De eilanden van Caribisch Nederland (CN) deden een gezamenlijk beroep op de Europese Commissie om een noodfonds te stichten ten behoeve van de LGO’s. De eilandbesturen wijzen de EU-commissaris erop dat de vanwege de kleinschaligheid toch al kwetsbare economieën van de eilanden grotendeels tot vrijwel geheel afhankelijk zijn van inkomend toerisme. ,,De sociale en economische impact van de coronacrisis op onze samenlevingen is buitengewoon groot en, naar wij vrezen, langdurig. Het herstel van het toerisme zal immers meer tijd vergen dan in andere sectoren”, aldus de brief.

De drie openbare lichamen dringen er bij Urpilainen op aan de procedures eenvoudig te houden zodat aanvragen snel kunnen worden afgehandeld. Ook pleiten zij ervoor de LGO’s in aanmerking te laten komen voor andere (stimulerings)fondsen van de Europese Unie (EU) waarvan zij tot nu toe uitgesloten zijn.

De drie hebben tevens een gezamenlijke brief gestuurd naar staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De bewindsvrouw heeft binnenkort een videoconferentie met haar Europese collega’s over de gevolgen van de coronacrisis voor het toerisme. De BES-besturen hebben Keijzer verzocht bij dit overleg aandacht te vragen voor de situatie van de Caribische delen van het Koninkrijk en te bepleiten dat de EU haar fondsen openstelt voor de LGO’s.

De eilanden vragen ook toegang tot de kennis en ervaring van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) dat op dit moment samen met marketingexperts werkt aan een hersteloffensief voor de Nederlandse toerismesector in de periode na versoepeling van de coronamaatregelen. ,,Actieve ondersteuning zal eraan bijdragen dat het herstel van het inkomend toerisme en daarmee tevens van onze lokale economieën wordt bespoedigd”, aldus de bestuurders van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

,,Het is van het grootste belang ons bedrijfsleven door deze crisis heen te helpen. Daarvoor is meer nodig dan het steunpakket van de ministeries en de aanvullende maatregelen van het Bestuurscollege (BC). Daarom kijken wij voor extra financieel-economische steun nadrukkelijk naar Brussel zoals de Europese lidstaten zelf ook doen”, aldus gedeputeerde van Economische Ontwikkeling, Elvis Tjin Asjoe.

 

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.