BES

Van onze correspondent

Oranjestad - Het Openbaar Lichaam St. Eustatius heeft op 10 maart een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend met Unicef Nederland. besmouHet MoU schetst de voorwaarden van de samenwerking tussen de twee partijen die begon in september 2019 en eindigt in december 2021. ,,We zijn erg blij met het werk van Unicef op zowel het gebied van de bewustmaking met betrekking van kinderrechten als het verbeteren hiervan. We zijn blij dat het openbaar lichaam de langdurige werkrelatie met Unicef heeft geformaliseerd”, aldus Marnix van Rij, regeringscommissaris op St. Eustatius.

In het MoU zijn de partijen overeengekomen dat Unicef zal overleggen met het openbaar lichaam over de inhoud, de planning en de organisatie van haar activiteiten. Het openbaar lichaam heeft ermee ingestemd een centraal punt binnen de lokale overheid op te zetten, dat zal adviseren over hoe de activiteiten van Unicef Nederland het beste kunnen worden ingepast in de korte- en langetermijndoelstellingen, de prioriteiten en de plannen van het openbaar lichaam. In het MoU wordt niet gesproken over het beschikbaar stellen van financiële middelen door de overheid van St. Eustatius omdat het Caribisch-Nederlandse Kinderrechtenprogramma volledig wordt gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Het Kinderrechtenprogramma werd mede ontwikkeld op basis van de uitkomsten van de in 2019 gemaakte situatieanalyse van kinderen en adolescenten in Caribisch Nederland (CN). Deze analyse is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de openbare lichamen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en ten dele uitgevoerd op basis van de aanvragen voor steun uit elk van de drie openbare lichamen. Unicef Nederland begon in 2016 met de lagere en middelbare scholen over de rechten van het kind te onderwijzen. Het programma bevat ook een tweede component dat zich met name richt op lokale stakeholders. Zij worden bewust gemaakt van de behoeften van kinderen en van de vooruitgang op het gebied van gedrags- en sociale verandering.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.