BES

Van onze correspondent
Den Haag - Europees Nederlandse banken zullen binnenkort eurorekeningen mogen aanbieden aan bedrijven en inwoners van Caribisch Nederland.

F04 Nederlandse banken op BESDaarmee hoopt minister Wopke Hoekstra van Financiën transacties tussen Europees Nederland en de eilanden eenvoudiger te maken.
Op dit moment mogen Nederlandse banken nog geen rekeningen aan burgers en ondernemers aanbieden. In 2010 is besloten deze dienstverlening te beperken tot instellingen op de voormalige Nederlandse Antillen. Hoekstra schrijft in een vervolgbrief op een brief van juni 2019 over de bancaire sector in Caribisch Nederland aan de Tweede Kamer dat hem ‘sterke signalen’ hebben bereikt ‘dat een breder aanbod van eurobetaalrekeningen gewenst is’.
Om dit mogelijk te maken zal het Besluit Financiële markten BES worden aangepast. Er zijn nog wel praktische hindernissen met onder andere de identificatie van cliënten op afstand. Hoekstra is met de bankensector in gesprek over de mogelijkheden om deze hindernissen weg te nemen.
F04Nederlandse banken op BESDe minister heeft ook gekeken naar de mogelijkheden op de BES-eilanden voor zowel consumptief als bedrijfskrediet. Daarbij spelen het risico op overkreditering, de lagere kredietwaardigheid en hoge rentepercentages een rol. Om de consumenten te beschermen, is de maximale kredietvergoeding die banken en andere kredietverstrekkers in rekening mogen brengen verlaagd.
Daarnaast is Hoekstra bezig met een wetswijziging om, net als in Europees Nederland, koppelverkoop onmogelijk te maken. Hiervoor wordt de definitie van maximale kredietvergoeding gewijzigd. Dit voorstel wordt opgenomen in de Wijzigingswet Financiële Markten 2021.
Hoekstra gaat ook nog in op de eerder door de Tweede Kamer gesignaleerde achterstand op de eilanden in de toegang tot internetbankieren. Hij zegt het bemoedigend te vinden dat de financiële sector inmiddels een flinke verbeterslag heeft gemaakt. Op elke eiland zijn nu banken actief die online bankieren aanbieden. Dit gebeurt volgens Hoekstra tegen kosten die naar verhouding van het besteedbaar inkomen in Caribisch Nederland vergelijkbaar zijn met die in Europees Nederland.

 

 


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.