BES

‘Kloof kosten levensonderhoud en inkomen Caribisch Nederland moet kleiner’
Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Op de BES-eilanden zijn alle categorieën er in de periode 2019-2020 in inkomen op vooruitgegaan. Dat geldt voor zowel werkenden als niet-werkenden (met onderstand, al dan niet arbeidsongeschikt; en ook met ouderdomspensioen AOV).

tamaravanarkDat blijkt uit de bijlage van een brief van de Nederlandse staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark van regeringspartij VVD. Zo is het inkomen van ‘tweeverdieners met een kind’ op Bonaire, Sint Eustatius en Saba toegenomen met respectievelijk 7 procent, 3 procent en 6 procent.
De bewindsvrouw meldt dit in reactie op vragen vanuit de Eerste Kamer inzake de eerste voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland. Daarin worden verschillende voorbeeldhuishoudens genoemd.
Het inkomen van ‘een alleenstaande zelfstandig wonende in de onderstand’ is volgens Van Ark op Bonaire, Sint Eustatius en Saba toegenomen met respectievelijk 6 procent, 3 procent en 5 procent. Eenzelfde geval, maar dan iemand die arbeidsongeschikt is, heeft op Bonaire, Sint Eustatius en Saba zelfs respectievelijk 30 procent, 26 procent en 29 procent meer aan inkomen gekregen.
En vorig jaar is het inkomen van een paar AOV-gerechtigden met beiden een volledige AOV op Bonaire, Sint Eustatius en Saba toegenomen met 6 procent, 3 procent en 5 procent. ,,Vanwege de introductie van de toeslag AOV via de onderstand per 1 januari 2020 is de verwachting dat het inkomen van een AOV-gerechtigde in de periode 2019-2020 zal toenemen”, meldt de bijlage van de brief. ,,De hoogte van de aanvulling vanuit de onderstand is afhankelijk van de woon- en leefsituatie van de betrokkene en het inkomen en vermogen.”
Toch is de Nederlandse regering niet tevreden: ,,Om tot een sociaal minimum te komen moeten de kosten van levensonderhoud en de inkomens van inwoners in Caribisch Nederland met elkaar in balans worden gebracht”, schrijft de staatssecretaris. ,,De kloof moet verkleind worden, om uiteindelijk te verdwijnen.”
Om te beoordelen of het verschil tussen de inkomens en de kosten van levensonderhoud op de BES daadwerkelijk kleiner wordt, is inzicht in de onderlinge verhouding tussen de inkomens en de kosten van levensonderhoud van belang. Dat inzicht is er nu niet voldoende, stelt Van Ark. Zij is met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in gesprek over de wijze waarop dit het beste kan worden vormgegeven op basis van beschikbare data.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.