BES

Van onze correspondent
Den Haag - De besteding van het geld dat het kabinet vanaf 2015 heeft uitgetrokken voor de verbetering van de positie van kinderen in Caribisch Nederland heeft nog niet alle doelen bereikt. Dat blijkt uit een brief hierover van staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties.

beskinderenNaar aanleiding van rapporten van Unicef over de situatie van kinderen op de eilanden werd bij de begrotingsbehandeling voor 2015 door de Tweede Kamer een amendement aangenomen waarin 3 miljoen euro werd uitgetrokken voor de periode tot en met 2017. Op Saba zijn de resultaten van de besteding van dit geld het best, op Bonaire is de voortgang beperkt succesvol en op Sint Eustatius is door de bestuurlijke situatie nog maar net begonnen met de uitvoering van de plannen.
In 2018 bleek bij de evaluatie al dat de eilanden moeite hebben met de besteding van wat Knops de amendementsgelden noemt. Unicef Nederland is daarna gevraagd te helpen met programma’s om de kinderrechten te versterken. Op Saba is het gelukt de kinderopvang te versterken en speeltuinen op te knappen. Verder zijn er sportactiviteiten met het geld ontwikkeld, onder andere een jaarlijks interlandelijk sportfestival, en er zijn clubs opgezet voor scholieren voor onder andere kunst, dans en zeilen.
Op Bonaire werden in 2016 vier projecten in een plan van aanpak opgenomen. Een daarvan is niet gelukt en twee zijn in meer of mindere mate van de grond gekomen. Alleen de invoering van de brede school, basisscholen waarin kinderopvangfaciliteiten zijn geïntegreerd, is goed gelukt.
Het instellen van een afdeling Algemeen Maatschappelijk Werk is opgepakt door middel van een beleidskader voor maatschappelijke begeleiding en het maken van een sociale kaart. Binnenkort wordt in dit kader de kindpas ingevoerd en er zijn kindpakketten ontwikkeld met het oog op kindgericht armoedebeleid.
De ontwikkeling van een eilandelijke pedagogische visie is gaande. Er is een procesbegeleider aangesteld en er is door het werkveld een werkgroep ingesteld. Verder is er een film voor de basisscholen gemaakt met als doel kinderen te inspireren door voorbeeldgedrag en rolmodellen.
Een centraal registratiesysteem met een meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld is vooralsnog mislukt. De noodzaak wordt onderkend, schrijft Knops, maar er is geen software aangeschaft die hiervoor nodig was. Het project wordt nu opgepakt voor het wijkteam van de directie Samenleving en Zorg en de ketenpartners.
Op Sint Eustatius is een begin gemaakt met het inrichten van speelplaatsen bij basisscholen en kinderopvang. Het sportveld is inmiddels voorzien van goede verlichting. Bij zijn recente bezoek aan het eiland heeft de staatssecretaris een en ander met eigen ogen kunnen zien en heeft hij de aftrap gegeven voor vijf nieuwe raden van kinderen op de scholen.
Knops vindt dat de amendementsgelden zinvol zijn ingezet, in aanmerking nemende dat de eilanden een beperkte uitvoeringskracht hebben. Er is nog voldoende budget om de bestaande knelpunten op te lossen, schrijft hij in zijn conclusie. Hij verwacht dat eind 2020 alle middelen zullen zijn besteed.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.