BES

Van onze correspondent
Den Haag - Het kabinet-Rutte moet op korte termijn maatregelen nemen om de situatie van ouderen in Caribische Nederland te verbeteren.

ouderen besDat laat de PvdA via vragen weten aan de staatssecretarissen Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) en Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Ook D66 dringt aan op maatregelen.
Kamerlid Attje Kuiken stelt de vragen naar aanleiding van het rapport van de Nationale Ombudsman over de armoede onder ouderen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Het gaat om zo’n 2.500 mensen die volgens de ombudsman vaak een mensonwaardig bestaan leiden.
,,Deelt u de mening dat de in dit rapport beschreven levensomstandigheden van ouderen in Caribisch Nederland schrijnend en onacceptabel zijn?”, vraagt Kuiken enigszins retorisch. Ze wil weten of de staatssecretarissen hierover contact hebben gehad of gaan hebben met de ombudsman en welke aanbevelingen ze gaan overnemen.
Het voorstel voor de oprichting van een Caribische tafel licht Kuiken er specifiek uit. Volgens het idee van de ombudsman moeten daarin alle departementen samenwerken aan maatregelen om de armoede terug te dringen. ,,Op welke termijn wilt u dit geregeld hebben?”, vraagt het parlementslid. Ze wil daarnaast weten welke maatregelen er op korte termijn genomen worden om de leefsituatie van de ouderen te verbeteren.
Kuiken vraagt verder naar het ijkbedrag dat het kabinet in het voorjaar heeft vastgesteld voor een sociaal minimum op de eilanden. Ze wil weten hoe dit richtbedrag voor een bestaansminimum zich verhoudt tot de situatie van de ouderen.
D66-Kamerlid Antje Diertens betrekt ook minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat bij haar vragen. Zij vraagt de bewindslieden of ze het eens zijn met de conclusie van de ombudsman dat de overheid te laks is, dat de maatregelen rondom het sociaal minimum onvoldoende concreet zijn en dat er geen regie is.
Net als Kuiken wil Diertens weten welke stappen het kabinet nu gaat ondernemen om de ouderen te bereiken met maatregelen tegen armoede. Ook vraagt ze om exacte cijfers over aantallen ouderen met AOV en bijzondere onderstand en hoeveel er recht zouden hebben op aanvullende bijzondere onderstand.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.