BES

Van onze correspondent
Amsterdam - Het eerste bezoek van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan Caribisch Nederland is door het Wereldnatuurfonds (WNF) aangegrepen om haar te herinneren aan de bedreigingen voor het koraal.

wnfbonWNF voegt daarbij een lijst van vijf maatregelen die de minister zou moeten nemen in haar aangekondigde natuurbeleidsplan, dat zij binnen enkele maanden zal presenteren.
,,WNF vraagt de minister om in actie te komen voordat het te laat is”, aldus de publieke oproep aan Schouten. Daarin wordt verwezen naar het rapport ‘Staat van de natuur van Caribisch Nederland’, waarin een somber beeld wordt geschetst van de natuur in dit deel van het Koninkrijk.
De focus van de oproep ligt op het behoud van de koraalriffen. Die worden niet alleen ernstig bedreigd, ook zijn ze van cruciaal economisch belang voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Sinds 1973 is 70 tot 85 procent van de riffen verdwenen. Zonder ingrijpen zou er bij Bonaire in 2030 nog maar 1 procent koraalbedekking zijn, aldus het WNF.
De druk op de koralen wordt groter door het toenemende cruisetoerisme en de vervuiling van de zee. Ook door de klimaatverandering worden de koralen aangetast. Het WNF zegt dat er vijf concrete oplossingen te realiseren zijn die zullen helpen om de koralen te behouden. Dat zijn rioolwaterzuivering, tegengaan van (plastic)vervuiling, tegengaan van bodemerosie, verduurzaming van de lokale visserij en bescherming van kwetsbare gebieden.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).