BES

Van een onze verslaggevers
Oranjestad/Willemstad - Het was de bedoeling om met de ABB (Algemene Bestedingsbelasting) op de BES een eenvoudige belasting te creëren. Dit is echter niet het geval, betoogt belastingdeskundige Hans Ruiter, tax partner bij Grant Thornton op Aruba.

abbbesHeffing van ABB zou plaats moeten vinden bij invoer, bij het verrichten van diensten op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij lokale leveringen door producenten. ,,Het systeem voor het belasten van lokale productie maakt de ABB echter moeilijk uitvoerbaar”, schrijft hij in een opiniebijdrage voor het Antilliaans Dagblad.
Ook de tariefdifferentiatie tussen leveringen en diensten is een complicerende factor, aldus Ruiter, omdat het onderscheid tussen een levering en een dienst vaak niet duidelijk is.
De onduidelijkheid van het systeem werkt vaak ten nadele van de goedwillende ondernemer omdat hij achteraf wordt geconfronteerd met niet-aftrekbaarheid van ABB, de belastbaarheid van zijn prestatie of het toepasselijke tarief omdat er verschil van inzicht ontstaat met de belastingdienst over de aard van de prestaties of de fiscale status van de ondernemer/producent zelf of dat van zijn leveranciers.
,,Ook voor de belastingdienst is dit systeem moeilijk uit te voeren”, stelt de expert. Het is volgens hem de vraag of de BES-eilanden niet beter af zijn met een modern en eenvoudig btw-systeem zoals vrijwel alle Caricom-(ei)landen dit hanteren, conform de aanbevelingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). ,,Er is inmiddels veel ervaring met btw-systemen voor kleine economieën. Veel van deze ervaring is terug te vinden in de IMF-rapporten die hierover zijn geschreven.”
Door de introductie van het begrip ‘producent’, de tariefdifferentiatie tussen leveringen en diensten en de regels voor aftrek en belastbaarheid, is de ABB in de praktijk ‘zeer lastig uitvoerbaar geworden’.
,,In bepaalde opzichten lastiger dan bijvoorbeeld de Nederlandse btw. De Nederlandse btw kent immers het onderscheid tussen ondernemer en producent niet.” Ook kent de Nederlandse btw geen onderscheid tussen levering en dienst voor de bepaling van het tarief, de belastbaarheid en het recht op aftrek.
Daarnaast is naar de mening van Ruiter de Nederlandse ondernemer gewend aan complexe regelgeving. ,,Bij vragen over de uitvoering van de wet is een deskundig specialist in Nederland al snel gevonden. Op de BES-eilanden is deskundig advies veel minder makkelijk te vinden.” Bovendien is de ABB ‘zelfs met deskundige hulp niet altijd goed uit te voeren’, meent de specialist, omdat de wettelijke definities niet altijd leiden tot duidelijke antwoorden op vragen over feitelijke situaties.
,,Een eenvoudige belasting dient in theorie en in de praktijk eenvoudig te zijn. De ABB is geen van beide.” De wet is volgens Ruiter moeilijk leesbaar - neem alleen de definitie van ‘producent’ - en moeilijk te begrijpen voor iemand die geen fiscale achtergrond heeft. ,,Het toepassen van de wet in de praktijk is ook lastig omdat de wettelijke definities vaak niet goed toepasselijk zijn op praktische situaties en daarom tot onduidelijkheid leiden voor belastingplichtigen en de belastingdienst.”

Voor de opiniebijdrage 'Pleidooi voor modern en eenvoudig btw-systeem', zie https://antilliaansdagblad.com/abonnees


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.