BES

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - De bevolking van Bonaire zal de komende tien jaar groeien naar 25.000 inwoners in 2030. Dat verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nu wonen er zo’n 20.000 mensen op Bonaire. Ook voor Sint Eustatius en Saba voorziet het CBS bevolkingsgroei. Naast de groei van het aantal inwoners voorspelt het CBS ook een toenemende vergrijzing op de drie eilanden van Caribisch Nederland.

besmigratieIn de prognose wordt gebruikgemaakt van statistische modellen waarin de geboortecijfers, migratie en levensverwachting de basis vormen voor een simulatie van de ontwikkelingen. De migratie is daarin de meest onzekere factor, aldus het CBS.
In het model dat het CBS gebruikt komt het aantal inwoners voor de drie eilanden samen uit op 30.000. Als de immigratie, het aantal mensen dat zich vestigt op de eilanden, een kwart minder is dan in de cijfers wordt verwacht komt dit aantal uit op 28.000 mensen en bij een kwart meer nieuwe vestigingen op 33.000.
Bonaire is het eiland met de meeste groei sinds de eilanden op 10 oktober 2010 bijzondere gemeentes van Nederland werden. Voor heel Caribisch Nederland is er een jaarlijks vestigingsoverschot van 300 (1.900 immigranten en 1.600 vertrekkers), maar vooral Europese Nederlanders (ruim 500 per jaar) hebben een duidelijke voorkeur voor Bonaire, dat daardoor harder groeit. In totaal verwacht het CBS voor 2030 dat er 4.600 in Europees Nederland geboren inwoners op de BES-eilanden zullen wonen, nu is dat aantal 3.300.
De natuurlijke aanwas, het aantal geboortes (200) min het aantal overlijdens (100), is 100 per jaar. Het CBS verwacht dat de migratie de komende tien jaar zal afnemen, maar per saldo hetzelfde zal zijn als de afgelopen tien jaar. Zowel het aantal geboortes als sterfgevallen zal toenemen, zodat ook de natuurlijke aanwas gelijk zal blijven.
Voor Sint Eustatius is de prognose dat de bevolking tot 2030 zal groeien naar 3.400 inwoners. Nu staan er op het eiland 3.100 inwoners geregistreerd. Vooral door het opschonen van de bevolkingsregistratie is het officiële aantal inwoners gedaald, in 2010 woonden er volgens de toenmalige cijfers 3.600 mensen op het eiland. Op Saba nam de bevolking met 100 toe sinds 2010. Er wonen nu 1.900 mensen, het CBS verwacht dat dit de komende tien jaar sneller zal gaan tot 2.300 inwoners in 2030.
Over de vergrijzing meldt het CBS dat die op de drie eilanden nu nog meevalt. Krap 13 procent van de inwoners is 65 jaar of ouder, in Europees Nederland is dat 19 procent. Maar de vergrijzing neemt wel toe, volgens de prognose is het aantal 65-plussers in 2030 op de eilanden gegroeid naar 20 procent.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.