BES

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - De aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling in een bewustwordingscampagne levert resultaten op.

F16 BES Aanpak huiselijk geweldDe campagne ging gepaard met versterking van de aanpak van deze veel voorkomende problematiek op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) door alle betrokken ketenpartners in de zorg, justitie en de openbare lichamen.
Dat stelt de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) in een terugblik na bijna anderhalf jaar. Voortdurende aandacht voor de problematiek blijft nodig, aldus RCN.
Projectleider Justine Verschoor startte de campagne in februari 2018 voor het vergroten van de expertise van professionals en het vergroten van het bewustzijn van burgers in Caribisch Nederland. Het ministerie van Justitie en Veiligheid financierde het project.
Medewerkers van hulporganisaties op de BES-eilanden hebben verschillende trainingen gevolgd. Er waren ook trainingen gericht op daders, vooral gericht op preventie, en slachtoffers/cliënten met name gericht op kinderen. Recent is nog een training ‘aandachtfunctionaris’ gegeven voor projectmedewerkers van de drie eilanden zodat zij binnen hun organisaties collega’s kunnen ondersteunen en informeren bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Inmiddels zijn negentien zaken opgepakt door de medewerkers, aldus RCN. De noodzakelijke hulpverlening aan de cliënten zijn tussen de diensten beter afgestemd. Daarnaast is per situatie één dienst aangesteld als regisseur, zodat de hulpverlening voor de cliënt overzichtelijker wordt. De betrokkenen die zich hadden aangemeld (vaak via Slachtofferhulp) hebben ondersteuning gekregen.
Voor de bewustwordingscampagne opgezet werden vanaf november verschillende communicatiemiddelen ingezet, waaronder filmpjes die via social media meer bewustwording creëerden rond huiselijk geweld. Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming gaf hiervoor op Bonaire het startsein.
Het project was volgens RCN een stevige stap in de goede richting nu er concrete resultaten zijn geboekt. De activiteiten tot versterking van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling op Bonaire, Saba en Sint Eustatius zullen in het kader van het Bestuursakkoord tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de eilanden door de openbare lichamen worden voortgezet en uitgebreid.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.