BES

Van onze correspondent
Den Haag - Het aantal pleeggezinnen op Sint Eustatius en Saba is minimaal en daarom streeft Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland (JGCN) vooral daar naar groei.

BlokhuisDat schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de Tweede Kamer in een uitgebreide reactie op vragen van de VVD over het in mei gepresenteerde nieuwe pleegzorgkader voor de eilanden.
Op dit moment zijn er op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) 48 pleeggezinnen die 56 kinderen onderdak bieden en opvoeden. Maar die zijn bijna allemaal op Bonaire, op Statia is er maar een pleeggezin en op Saba twee. Het streven is een groei met 25 procent, ofwel zestig pleeggezinnen en dan vooral op de twee Bovenwindse eilanden.
Blokhuis verwacht dat door de nieuwe opzet er meer kinderen in de pleegzorg zullen komen, zodat er minder kinderen in een instelling hoeven te worden opgenomen. ,,Mijn verwachting is dan ook een lichte groei van het aantal pleegkinderen. Ook vanwege het ophogen van de leeftijdsgrens naar 21 jaar.” VWS heeft daarvoor in dit jaar 160.000 euro aan extra middelen beschikbaar gesteld aan JGCN en daar zit nog rek in.
JGCN gaat vanaf september al werken met de nieuwe regels, hoewel die pas op 1 januari 2020 ingaan. De staatssecretaris heeft alle vertrouwen in het implementatieplan van JGCN en dat daardoor het aantal pleegouders snel gaat groeien. De vergoeding voor pleegzorg gaat omhoog.
De regels voor de pleegoudervoogdij in Caribisch Nederland wijken op sommige punten iets af van Europees Nederland. Dat is volgens Blokhuis nodig, omdat pleegoudervoogdij op de eilanden nieuw is. Daarom krijgt JGCN meer ruimte voor maatwerk, zoals meer begeleidingsgesprekken, die in Nederland is beperkt tot een gesprek per jaar.
In tegenstelling tot de VVD maakt de staatssecretaris zich geen zorgen over financiële macro-effecten van de verhoging van de vergoedingen voor pleegzorg. ,,De stijging van het aantal pleegvergoedingen wordt namelijk bepaald door het aantal kinderen dat wordt geplaatst. Niet door het aantal ouders dat pleegouder wil worden.” Bovendien zullen er bij meer plaatsingen in pleeggezinnen ook minder kinderen worden geplaatst in instellingen en zijn administratieve kosten lager doordat er nog maar een basisbedrag is in plaats van op leeftijd gebaseerde meerdere toeslagen en vergoedingen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).