BES

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk/Willemstad - Het richtbedrag als sociaal minimum is voor een alleenstaande op Bonaire vastgesteld op ongeveer 945 dollar per maand. Voor Sint Eustatius is dit 1.056 dollar en op Saba 1.077 dollar.

BES,,Om op dit bedrag uit te komen, moeten wel de inkomens van inwoners van Caribisch Nederland omhoog en de kosten van levensonderhoud omlaag”, meldt de Rijksoverheid. Het kabinet-Rutte is daar vorig jaar mee gestart.
Tegelijkertijd is en blijft de opgave groot om het ijkpunt voor het sociaal minimum te bereiken. Dit schrijft staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer. Zij kondigt in haar brief aan het minimumloon en de kinderbijslag per 2020 verder te verhogen.
Van Ark heeft samen met coördinerend staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op Sint Eustatius overleg gevoerd met de Openbaar Lichamen van de BES-eilanden over de maatregelen die nodig zijn om de inkomens en de kosten van levensonderhoud in balans te brengen, zodat toegewerkt kan worden naar een sociaal minimum.
,,Dit is een belangrijke stap om de situatie van de inwoners op de eilanden te verbeteren. Er is armoede en het leven is duur. Dat gaan we aanpakken met nieuwe, gerichte maatregelen. Sommige maatregelen kunnen we snel doorvoeren, andere zullen meer tijd in beslag nemen. Kabinetsbreed is er de wil om de stappen te zetten die nodig zijn om naar een sociaal minimum toe te groeien. Ook voor de besturen van Bonaire, Saba en Sint Eustatius ligt hier een opgave.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.