Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De Staten van Aruba is eind vorige week begonnen met de behandeling van de begroting 2019. Vrijdag werd het debat afgebroken toen de AVP-fractie de zaal verliet en er geen quorum meer was.

Lees meer...

Van onze correspondent
Oranjestad - In vergelijking met 2017 lijkt de economie van Aruba in de eerste zes maanden van 2018 iets beter te hebben gepresteerd. Het toerisme groeide aanzienlijk, maar de consumptie en investeringen bleven achter.

Lees meer...

Van onze correspondent
Oranjestad - ,,Tijdens de behandeling van de begrotingswijziging voor het dienstjaar 2018 kwam aan het licht dat de aangekondigde verlaging van overheidsuitgaven is uitgebleven.

Lees meer...

Van onze correspondent
Oranjestad - Parlementariër Jennifer Arends-Reyes (AVP) doet een oproep aan de Arubaanse gemeenschap om alert te zijn als het gaat om geweld tegen vrouwen en kinderen. De internationale campagne van de Verenigde Naties ‘UNwomen’ eindigt vandaag, maar het probleem is daarmee niet verdwenen, volgens Arends-Reyes.

Lees meer...