Al het nieuws

Statenlid Arends (AVP) licht alternatief voor Rijkswet toe

Van een onzer verslaggevers
Oranjestad - ,,De Staatsregeling van Aruba biedt, evenals de Nederlandse Grondwet, de mogelijkheid om openbare lichamen in het leven te roepen, zoals een zelfstandig bestuursorgaan (zbo), en dit specifieke taken toe te kennen met voldoende afstand van de regering en het parlement.”

Lees meer...

Van onze correspondent

Oranjestad - Een zeer lang debat, met volop discussies over waar het nu eigenlijk over ging. Woensdag vond het tweede deel plaats van de Statenvergadering met als onderwerp: het opzeggen van het vertrouwen in minister van Infrastructuur, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu, Marisol Lopez-Tromp.

Lees meer...