Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Het College Aruba financieel toezicht (CAft) heeft bij zijn advies op de eerste Uitvoeringsrapportage (UR) aangegeven, dat de kwaliteit van de UR moet worden verbeterd. Ook de verantwoordingscyclus is nog lang niet op orde.

Lees meer...

Statenlid Arends (AVP) licht alternatief voor Rijkswet toe

Van een onzer verslaggevers
Oranjestad - ,,De Staatsregeling van Aruba biedt, evenals de Nederlandse Grondwet, de mogelijkheid om openbare lichamen in het leven te roepen, zoals een zelfstandig bestuursorgaan (zbo), en dit specifieke taken toe te kennen met voldoende afstand van de regering en het parlement.”

Lees meer...

Van onze correspondent

Oranjestad - Een zeer lang debat, met volop discussies over waar het nu eigenlijk over ging. Woensdag vond het tweede deel plaats van de Statenvergadering met als onderwerp: het opzeggen van het vertrouwen in minister van Infrastructuur, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu, Marisol Lopez-Tromp.

Lees meer...

Van onze correspondent

Oranjestad - De druk vanuit de lokale gemeenschap op de Arubaanse politiek om snel akkoord te gaan met de Nederlandse eisen voor de coronaleningen, groeit. Toch is het voor de Arubaanse regering nog steeds een ‘nee’, zo zegt premier Evelyn Wever-Croes.

Lees meer...

Van onze correspondent

Oranjestad - De zorgverleners slaan alarm over de gevolgen van de financiële positie van Aruba. Ze vrezen voor calamiteiten als de bezuinigingen op de zorg niet worden teruggedraaid.

Lees meer...
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).