Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De prijzen voor benzine, diesel en kerosine gaan vandaag fors omhoog. Minister Geoffrey Wever (Raiz) van Economische zaken gaf uitleg tijdens een persconferentie. ,,We hebben aan het College financieel toezicht gevraagd of we iets aan de prijsstructuur kunnen doen.”

Lees meer...

Van onze correspondent
Oranjestad - Het parlement heeft uitleg gekregen over de invoering van het btw-systeem en andere belastinghervormingen. De commissie Fiscale Hervormingen en de minister van Financiën gaven aan de vaste commissie Financiën uitleg over de vernieuwingen.

Lees meer...

Van onze correspondent
Oranjestad - Steeds meer patiënten doen een beroep op het Center For Advanced Wound Care. Het ziekenhuis voorziet een toename van de huidige 17.000 consults per jaar naar 25.000 consults in 2024.

Lees meer...

Van onze correspondent
Oranjestad - Het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) past komende maandag het risiconiveau van Aruba aan. Het eiland gaat van niveau 4 naar niveau 3. Aruba telt nu officieel 84 coronabesmettingen, iets minder dan vorige week.

Lees meer...

Gradus: Waarom is de Arubaanse begroting zo laat?

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Met inmiddels bijna zeven jaar ervaring met het financieel toezicht op Aruba maakt CAft-voorzitter Raymond Gradus de balans op: het toezicht heeft ervoor gezorgd dat het publieke debat over de overheidsfinanciën is geïntensiveerd.

Lees meer...