Al het nieuws

Gradus: Met scenario waarin grenzen slechts drie maanden gesloten zijn

Van een onzer verslaggevers

Oranjestad - Met de eind maart door de Staten van Aruba vastgestelde ‘noodbegroting’ gaan het kabinet-Wever-Croes en parlement uit van een scenario waarin de grenzen gesloten blijven tot eind 2020. Het College Aruba financieel toezicht (CAft) is echter van mening dat ‘het raadzaam is’ vooralsnog uit te gaan van een scenario waarin de grenzen slechts drie maanden gesloten zijn, om zo het begrotingstekort en de schuldgroei te beperken.

Lees meer...

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.