Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De regering schaalt de coronacrisis verder af. Sinds gisteren is de herstelfase officieel van kracht. Dit betekent onder andere dat corona is gelijkgesteld aan andere ziektes. De overheid neemt geen maatregelen meer, de keuze is aan de burger.

Lees meer...

Van onze correspondent
Oranjestad – De Belastingdienst heeft 3.129 nieuwe belastingplichtigen geregistreerd in de eerste zes maanden van 2022. Bijna 40 procent van deze groep (1.208 personen) moet grondbelasting betalen.

Lees meer...

Van onze correspondent
Oranjestad - Parlementariër Ady Thijsen (MEP) doorloopt op dit moment als eerste functionaris de screening volgens de nieuwe wetgeving.

Lees meer...

Van onze correspondent
Oranjestad - Het College Aruba financieel toezicht (CAft) is niet te spreken over de najaarsnota 2022 (NJN) die de Arubaanse regering heeft ingediend. In de NJN staan de wijzigingen die dit jaar nog moeten worden uitgevoerd.
Ook over de tweede uitvoeringsrapportage (UR) 2022 heeft het College veel opmerkingen. Dit staat in de schriftelijke reactie die het CAft dinsdag naar minister Xiomara Maduro (MEP) van Financiën heeft gestuurd.

Lees meer...

Van onze correspondent
Oranjestad - Op de website Rijksoverheid.nl is gisteren een document van 230 pagina’s gepubliceerd over de ‘Parkietenbosdump Aruba’. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geeft daarmee gehoor aan een Woo-verzoek dat gedaan is op 13 mei.

Lees meer...
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).