Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - PricewaterhouseCoopers Nederland (PwC) heeft een rapport gemaakt met aanbevelingen over het herstructureren van de overheid. Dat rapport wordt nu opgepakt door de Departamento di Recurso Humano (DRH). Zij gaan de informatie in een Arubaanse context plaatsen en de aanbevelingen meer realistisch en realiseerbaar maken.

F19A ReorganisatiePremier Evelyn Wever-Croes sprak hierover deze week met de afdeling Personeelszaken van de overheid (DRH). Het project om de overheid te reorganiseren is al een tijd gaande en bestaat uit verschillende stappen. PwC deed eerst onderzoek naar de situatie op Aruba. Ze bekeken op welke terreinen de overheid actief is en waar dat eventueel niet nodig is. Ze keken ook op welke terreinen de overheid actiever zou kunnen worden.

Nu is DRH aan zet. Een van de taken van DRH is om te kijken naar een andere verdeling van ministeries. Tot nu toe is het gebruikelijk dat na een regeringswissel ministeries veranderen, worden samengevoegd of dat er andere combinaties worden gemaakt. Dit moet veranderen, er moet meer structuur komen in ministeries.

In overheidstermen wordt deze vaste structuur van ministeries ‘domeinen’ genoemd. De premier geeft een voorbeeld. In het ministerie van Infrastructuur zitten alle diensten die iets met infrastructuur te maken hebben. Dit zou het domein Infrastructuur moeten worden. Onder dit domein vallen Dienst Openbare Werken, Dienst Infrastructuur en Planning en het Kadaster.

De premier erkent dat er op dit moment veel overlap is in de ministeries, waardoor ministers vaak met elkaar samenwerken. ,,Het is een groot project om de overheid te reorganiseren. Het team dat bezig is met de reorganisatieplannen, heeft een presentatie gegeven. Dit was zeer interessant. De volgende stap is dat we met verschillende diensten gaan praten.”

Het is de bedoeling om in augustus of september een bijeenkomst te houden voor alle hoofden van overheidsdiensten, waarin de nieuwe structuur van ministeries wordt gepresenteerd.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.