Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Oranjestad - Minister-president Evelyn Wever-Croes en minister van Justitie en Sociale Zaken Rocco Tjon hebben een eendaags bezoek gekregen van Ruthmilda Larmonie-Cecilia, de Curaçaose minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW).

arusociaalDoel van het bezoek was om kennis uit te wisselen, elkaars sociaal beleid te verkennen en gezamenlijk te kijken naar de ontwikkelingen op dit gebied.
Het volle dagprogramma begon met een productieve bijeenkomst waarin gesproken en gediscussieerd werd over de wederzijdse uitdagingen op het gebied van het sociaal stelsel, welzijn en werkgelegenheid. Er werden inzichten en best practises gedeeld en er werd samen gekeken naar oplossingen.
Vervolgens ging de Curaçaose delegatie op bezoek bij Fundashon Pa Nos Comunidad, de officiële voedselbank van Aruba die maandelijks 150 tot 200 gezinnen ondersteunt. Dit leverde waardevolle inzichten op over manieren waarop een voedselbank ondersteuning kan bieden aan de gemeenschap en hoe de stichting een sterk draagvlak vanuit het bedrijfsleven heeft verkregen.
Het volgende bezoek was aan Cede Aruba, het nationale centrum voor sociale ontwikkeling. Cede verstrekt financiering voor gemeenschapsprojecten op sociaal gebied met de nadruk op projecten vanuit buurt en gemeenschap. De organisatie fungeert als uitvoerende partij en werkt samen met de Arubaanse overheid en Samenwerkende Fondsen Cariben (SFC).
Een cruciaal onderdeel van het bezoek was een bezoek aan Sociale Verzekeringsbank (SVb) Aruba. Met de lopende vraagstukken op Curaçao over de AOV-problematiek en het herzien van het sociaal stelsel, waren de hier verkregen inzichten van grote waarde.
De laatste organisatie die bezocht werd, was Famia Planea, een organisatie die ondersteuning en voorlichting biedt op het gebied van seksuele gezondheid en gezinsplanning. Famia Planea maakt efficiënt gebruik van digitalisering, wat helpt bij het bereiken van hun doelgroepen. Deze innovatieve werkwijze heeft indruk gemaakt op de delegatie van Curaçao.
Larmonie-Cecilia benadrukte het belang van deze reis en zei: ,,Dit informatieve bezoek is ongelooflijk nuttig geweest. De kennis en best practices die we hebben verzameld, zullen ongetwijfeld onze inspanningen ondersteunen om het sociale welzijn in Curaçao te verbeteren. We kijken ernaar uit om onze inzichten binnen het sociale beleid op Curaçao te stimuleren en het sociaal welzijn op Curaçao te verbeteren.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.