Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft gisteren uitspraak gedaan in de ontnemingszaak tegen oud-minister Paul Croes. Hij moet zo’n 163.000 florin terugbetalen.

arustrafGeld dat hij heeft verdiend met verduistering en witwassen. Zijn advocaat is ‘teleurgesteld’.
Croes was minister van Arbeid in het tweede AVP-kabinet van Mike Eman. Hij zit op dit moment vast in het Korrektie Instituut Aruba, waar hij zijn straf uitzit. 24ora.com was gisteren bij de rechtbank en sprak na het vonnis tijdens een live-uitzending buiten het gerechtsgebouw kort met zijn advocaat Desiree Croes en met persofficier Patrick van der Biezen.
De raadsvrouw zei in een eerste reactie dat ze ondanks de teleurstelling toch blij is omdat het uiteindelijke bedrag dat moet worden terugbetaald 20.000 florin lager is. ,,Ik ga nu naar het KIA om mijn cliënt op te zoeken en de uitspraak met hem te bespreken.”
Persofficier Van der Biezen legde uit dat het Hof uitspraak heeft gedaan in een ontnemingszaak, waarbij het Openbaar Ministerie (OM) probeert om geld dat onterecht is verkregen, weer terug te halen. ,,Deze ontnemingszaak staat los van de strafzaak. Die strafzaak is al afgehandeld en onherroepelijk. Paul Croes is veroordeeld in hoger beroep en daarna in cassatie gegaan. De uitspraak in cassatie was vorig jaar februari en Croes moet een gevangenisstraf uitzitten.”
Deze ontnemingszaak valt ook onder het dossier Ibis. De rechter deed in 2021 uitspraak dat Croes 183.000 florin moet terugbetalen vanwege verduistering. Van een deel van het verkregen geld kan hij de herkomst niet verklaren. Volgens Van der Biezen gaat de rechter ervan uit dat dit witwasgeld is. Croes moest aanvankelijk het geld terugbetalen en het OM heeft in de ontnemingszaak aan het Hof gevraagd om dit te bevestigen. ,,Dat is gebeurd, het Hof stelt ook dat Croes moet terugbetalen. Maar, er is een korting gegeven van 20.000 florin omdat de zaak langer heeft geduurd dan drie jaar. Daarmee is de redelijke termijn overschreden en vond het Hof dat een korting redelijk is.”
Van der Biezen zei dat Croes 163.000 florin moet terugbetalen. Kan of wil hij dat niet doen, dan zou hij 1,5 jaar langer moeten vastzitten. ,,Het OM wil dat Croes het geld betaalt. Om die reden is beslag gelegd op zijn woning. Als hij het geld niet kan terugbetalen, dan wordt zijn huis verkocht.”
Zowel het OM als Croes hebben twee weken de tijd om in cassatie te gaan.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.