Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Op basisscholen wordt vanaf augustus het vak Papiaments gegeven. Directie Onderwijs is bezig om leerkrachten voor te bereiden. Leerlingen gaan Papiaments leren lezen en schrijven.

aruPapiamentsAan de invoering van het nieuwe taalvak is een lang voorbereidingstraject vooraf gegaan. Die voorbereidingen begonnen vorig jaar op 17 november en zullen volgende maand, op 31 mei, zijn afgerond, aldus Directie Onderwijs. Er is een netwerk gevormd, waarin schooldirecteuren en leerkrachten met elkaar ideeën uitwisselen, lesmaterialen maken en kennis delen. Ze analyseren de beschikbare materialen en passen het aan waar het nodig is. Lesmaterialen worden ook gedigitaliseerd.
Directie Onderwijs organiseert daarnaast een vierdaagse cursus voor schooldirecteuren en leerkrachten om zich te professionaliseren in het Papiaments. Het Centro di Desaroyo Profesional Continuo (CDPC) van lerarenopleiding Instituto Pedagogico Arubano (IPA) assisteert Directie Onderwijs bij het geven van de cursus. Leerkrachten van klas 1 hebben de cursus net afgerond en zullen vanaf de start van het nieuwe schooljaar het vak ook gaan geven. Binnenkort start de cursus voor leerkrachten van klas 2.
Niet alleen schooldirecteuren en leerkrachten zijn bij de voorbereidingen betrokken. Directie Onderwijs betrekt ook interne begeleiders erbij en andere onderwijskundigen. Onderwijsminister Endy Croes (MEP) was bij de cursus aanwezig om zelf te ervaren hoe het onderwijspersoneel zich voorbereid. Hij merkte het enthousiasme en de motivatie om met nieuwe materialen te komen zodat het leren van het Papiaments voor de leerlingen leuker wordt. Elk school zal het vak op een eigen manier implementeren in het lesgeven en daar werd tijdens de cursus ook aandacht aan besteed.
Scholen die meer informatie willen over de invoering van het Papiaments als vak, kunnen kijken op de website.
www.ea.aw


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.