Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Een groep van vijf multidimensionele familietherapeuten gaat hulp bieden om jeugdcriminaliteit terug te dringen, recidive te voorkomen en te zorgen dat de verhoudingen in het gezin of familie weer herstellen. Het Veiligheidshuis heeft geïnvesteerd in hun opleiding.

F14 ARU familietherapeutenHet gaat om medewerkers van Respaldo, het Wit Gele Kruis, de Reclassering, Stichting Hunto en Fundacion Guiami. Hun opleiding duurde anderhalf jaar en werd recent afgerond. Het Openbaar Ministerie, ook een partner in het Veiligheidshuis, heeft dit bekendgemaakt.

In Aruba zijn niet altijd middelen voorhanden om criminele jongeren en hun gezinnen te behandelen. De instanties maken zich hierover zorgen en dit staat hoog op de agenda van het Veiligheidshuis. Vanwege de complexiteit van jongerenproblematiek is gezocht naar een methode of werkwijze om ze toch hulp te kunnen bieden. Dat is de multidimensionele familietherapie. Het is een methode die tijdsintensief is en het doel heeft om de criminaliteit te verlagen. De therapie is gericht op jongeren met enkelvoudig of meervoudig probleemgedrag, die te maken hebben met crimineel gedrag of alcohol of drugs.

De vijf familietherapeuten gaan de jongere behandelen, de ouders ondersteunen en de familie. Ook wordt tijdens de therapie gekeken naar de omgeving van de jongere, zoals vrienden, school, werk en eventueel contact met de politie of justitie. Het doel is om de jongere weer te laten functioneren in de samenleving, zonder geragsproblemen of verslaving.

De middelen om deze opleiding te volgen zijn beschikbaar gesteld door de minister van Justitie en Sociale Zaken en het Openbaar Ministerie. De deelnemers zijn verbonden aan het Veiligheidshuis. De deelnemers kregen hun certificaat onlangs uitgereikt in het bijzijn van minister Rocco Tjon van Justitie en de procureur-generaal. Bij de certificering waren, naast de trainers van Stichting Jeugd Interventies Nederland, ook de directeuren van de instanties aanwezig en de coördinator van het Veiligheidshuis.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.