Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Het Water- en Energiebedrijf Aruba (WEB) heeft deze week voor het eerst het geluid getest waarmee de omgeving wordt gewaarschuwd als zich bij WEB een calamiteit voordoet.

arusireneDinsdag om 9.00 uur ging de sirene af. De bedoeling is dat dit voortaan elke eerste dinsdag van de maand wordt getest.
WEB had de bevolking via sociale media enkele dagen van tevoren ingelicht. Buurtbewoners, medewerkers, aannemers en bezoekers wisten dat de test zou komen. ,,We blijven dit doen, zodat mensen gaan wennen aan het geluid. Als er sprake is van een calamiteit en de sirene klinkt op een andere dag of tijdstip, dan weten de mensen die het geluid horen dat ze moeten evacueren”, aldus WEB.
De boodschap is echter niet bij iedereen aangekomen. 24ora.com publiceerde dat bewoners van de wijk Balashi - waar WEB is gevestigd - niet persoonlijk zijn ingelicht. Dat zijn ze wel gewend. Ze stelden dan ook dat ze geen informatie van WEB hebben gekregen over een eventueel calamiteitenplan. Ook willen ze weten of WEB met de test aan de wet voldoet en een vergunning moet hebben. Een andere bewoner overweegt om een bezwaarschrift in te dienen.
WEB heeft woensdag - weer via Facebook - gereageerd op het artikel en op de reactie van de bewoners. Het bedrijf laat weten dat de bewonersgroep niet is geïnformeerd, omdat het niet om een simulatie ging, maar deel uitmaakt van een veiligheidsprocedure. Veiligheid is in een industrie zoals WEB van essentieel belang. Aannemers en werknemers worden constant op de hoogte gehouden van veiligheidsvoorschriften.
Het bedrijf heeft er begrip voor dat de eerste test van de sirene voor onduidelijkheid heeft gezorgd. WEB koos voor een aankondiging op sociale media, omdat er van de mensen in de buurt geen aparte actie werd verwacht. Als van mensen in de buurt wel een reactie wordt verwacht, legt WEB direct contact met de buurtbewoners.
De opmerking over een hindervergunning, is door WEB doorgestuurd naar Directie Wetgeving en Juridische Zaken. WEB wacht op een reactie van DWJZ.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.