Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Dienst Openbare Werken (DOW) heeft dit jaar 10,4 miljoen florin beschikbaar om wegen te herstellen. De begroting is deze week door het parlement goedgekeurd.

F18 dow buildingDat bedrag is echter niet voldoende om alle wegen te herstellen. De regering werkt daarom ook aan een MasterPlan Infrastructuur. Dit plan heeft betrekking op een lange periode van zeventien jaar. ,,Aruba heeft het geld niet en niet de capaciteit om alle werkzaamheden nu uit te voeren”, legde premier Evelyn Wever-Croes in het parlement uit.

Parlementariërs stelden vragen over de slechte staat waarin sommige wegen verkeren. DOW is de overheidsinstantie die de wegen onderhoudt, monitort waar extra werkzaamheden nodig zijn en werkzaamheden inplant. Burgers zouden niet moeten hoeven klagen over slechte wegen. DOW hoort ervoor te zorgen dat de infrastructuur goed is of dat de bevolking weet wanneer een bepaalde weg wordt gerepareerd. In de praktijk wordt er echter veel geklaagd.

De minister-president zei dat de regering tijdens de covid-pandemie geld nodig had om de crisis te overleven. DOW heeft een eigen begroting, maar moest het geld dat voor de wegen was bestemd, afstaan. Nu het land uit de pandemie is, kan er weer worden geïnvesteerd in wegen. Wever-Croes erkent dat het bedrag dat de regering nu beschikbaar stelt, weliswaar een flink bedrag is maar niet voldoende om alle werkzaamheden te kunnen doen.

DOW is ook bezig om te reorganiseren en werkzaamheden te digitaliseren. Het bedrag van de ruim 10 miljoen florin is echter specifiek voor het herstellen van wegen en moet dit jaar worden gebruikt. Wat er de komende zeventien jaar gaat gebeuren, moet duidelijk worden als het Masterplan Infrastructuur klaar is. Dat dit plan veel geld kost, is zeker. De regering is bezig om financiering te zoeken zodat dit masterplan kan worden uitgevoerd. Als de financiering rond is, zal bekend worden gemaakt in welk jaar welke wegen aan de beurt zijn om onder handen te worden genomen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.