Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Het Land Aruba heeft een te zware disciplinaire straf opgelegd door voormalig RED-coördinator Kinsasha van der Bliek in 2022 bij het Cuerpo Especial Arubano (CEA) te ontslaan.

arustrafZe was in een video op sociale media te zien waarin ze ogenschijnlijk een joint rookte. Daarmee heeft ze zich niet als een goed ambtenaar gedragen, maar dit rechtvaardigt volgens de rechter geen ontslag. Ze heeft het recht op vrije meningsuiting en dat recht hebben ambtenaren ook, aldus het vonnis.
Van der Bliek vocht het ontslag aan en won haar zaak maandag. ,,Ik heb een jaar op de uitspraak moeten wachten, maar de rechter geeft me wel gelijk. Dat bewijst dat ik niet met me laat sollen. Altijd zal ik mijn gezicht laten zien. Legaliseer cannabis als medicijn”, reageerde ze na de uitspraak.
Van der Bliek is beveiligingsmedewerker bij het CEA. Vanaf november 2017 werd ze voor de duur van de regeerperiode van het kabinet-Wever-Croes ter beschikking gesteld aan het Bureau van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling.
Op 20 april 2021 plaatste Van der Bliek op Facebook een video waarin het lijkt alsof ze een joint rookt. Van der Bliek is door haar werkgever op het matje geroepen en kreeg de kans om zich schriftelijk te verweren. Vervolgens kreeg ze ontslag, met een ‘proeftijd’ van twee jaar. Als ze zich binnen die tijd schuldig maakt aan soortgelijk plichtsverzuim wordt het ontslag van kracht.
Het Land Aruba en CEA voeren een zerotolerancebeleid met betrekking tot het gebruik en het voorhanden hebben van verdovende middelen. Het publiekelijk gebruiken, aanprijzen en aanmoedigen van cannabis is niet toegestaan. De Arubaanse overheid voert een intensieve strijd tegen de productie en handel in verdovende middelen. Ondanks dat uit de video-opname niet blijkt wat er precies in het vloeipapier gedraaid wordt en de geur van cannabis ontbreekt, blijkt uit de feiten wel degelijk dat Van der Bliek cannabis aan het roken is, stelt het Land Aruba.
Van der Bliek is het hier niet mee eens. Ze stelt dat ze geen cannabis heeft gerookt. Het was in 2021 verkiezingsjaar en ze was kandidaat voor de politieke partij RED, die legalisatie van medicinaal gebruik van cannabis als speerpunt had. Ze vindt dat ze niets illegaals heeft gedaan. Van der Bliek beroept zich op het recht op vrijheid van meningsuiting.
Om vanwege ernstig plichtsverzuim te worden ontslagen, moet worden bewezen dat de ambtenaar het verweten gedrag heeft begaan. Op de dag (20 april) dat de video werd uitgezonden, was het Internationale Marihuana-dag. De ambtenarenrechter vindt dat er onvoldoende bewijs is dat ze daadwerkelijk een cannabissigaret aan het roken was. Door die indruk te wekken, heeft ze zich weliswaar niet gedragen als een goed ambtenaar. Dit is grond voor een disciplinaire straf vanwege plichtsverzuim. Het is echter niet zwaar genoeg voor de zwaarst mogelijke disciplinaire straf van ontslag, ook niet als dat voorwaardelijk wordt opgelegd.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.