Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De jaarrekening van het Land Aruba van 2019 is met een flinke vertraging ingediend bij de Algemene Rekenkamer Aruba (ARA). Daar zijn verschillende redenen voor, legde de minister van Financiën, Xiomara Maduro (MEP) uit tijdens de overhandiging.

arujaarrekeningBij het moment van overhandigen was ook directeur Derrick Werleman van Directie Financiën aanwezig. Namens de ARA waren de voorzitter van het College van de ARA, de secretaris van ARA en een lid van het College aanwezig.
Minister Maduro gaf vier verklaringen voor de vertraging. Als eerste moeten de cijfers van 2019 fungeren als een basis voor de accountant om de jaarrekening van 2026 te kunnen beoordelen. De werkzaamheden voor deze nulmeting en de zogeheten balanssanering moesten in 2018 en 2019 plaatsvinden, voordat de cijfers van 2019 werden vastgesteld. Dit kostte tijd. Bij de nulmeting was de Centrale Accountantsdienst betrokken, zo vulde Werleman de minister aan.
Een tweede reden is dat Aruba zich op dat moment in een ‘lockdown’ bevond vanwege de coronapandemie. Dit zorgde voor een vertraging in de werkzaamheden om de cijfers van 2020 en 2021 vast te stellen.
De derde reden is dat er rond de goedkeuring van de jaarrekeningen van 2016 en 2017 een impasse was in het parlement. Ook dat zorgde voor flinke vertraging.
Tot slot werkt de overheid met de financiële applicatie GFS/EnterpriseOne. Deze app moest begin 2023 een upgrade krijgen. Dit leidde tot enkele maanden vertraging.
De bewindsvrouw verwacht dat de vertraging eind 2024 helemaal is opgelost. De planning is dan om de jaarrekening van 2020 in februari 2024 in te dienen. De jaarrekening van 2021 wordt ingediend in juni 2024. De jaarrekening van 2022 kan volgend jaar september worden ingediend. De jaarrekening van 2023 volgt dan in december 2024.
Minister Maduro is ARA dankbaar dat ze geduld hebben gehad en hun werkzaamheden hebben uitgesteld tot de jaarrekening van 2019 klaar was.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.