Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Premier Evelyn Wever-Croes (MEP) blijft erbij dat de Arubaanse regering meerdere voorstellen aan Nederland heeft gedaan om tot afspraken te komen om de coronaschuld terug te betalen. De onderhandelingen zijn nog gaande, er wordt gesproken over een ‘hybride’ oplossing.

aruregeringTijdens een persconferentie liet de premier drie brieven zien die naar staatssecretaris Alexandra van Huffelen zijn gestuurd. ,,Aruba heeft meerdere keren geprobeerd om de gesprekken met Nederland te starten om te kunnen bespreken hoe we het geleende geld aan Nederland terugbetalen.” Ze merkte op dat Aruba eerst voorstellen heeft gedaan op ambtelijk niveau en daarna op bestuurlijk (regering) niveau. ,,Deze onderhandelingen zijn in juni 2022 begonnen. We hebben daar een onderhandelingsteam voor, dat serieus te werk gaat. De Rijkswet Aruba financieel toezicht (RAft) is niet goed voor Aruba en alle adviezen hierover zijn negatief. De bevolking kan er van op aan dat de regering kiest voor het beste alternatief voor Aruba.”
Met die woorden ging de premier uitgebreid in op de inhoud van de brieven. Op 7 februari 2023 heeft de regering het voorstel gedaan om tot een onderlinge regeling te komen. ,,Deze brief was gericht aan de staatssecretaris. We hebben gezegd dat het parlement niet akkoord gaat met de RAft als er geen aanpassingen worden gedaan. In plaats van de RAft zou er een onderlinge regeling moeten komen. Nederland maakte echter duidelijk dat ze dit niet wil.”
Op 17 juli stuurde Aruba een nieuwe brief. Aruba deed het voorstel om de rente van de lening op te nemen in de leveringsvoorwaarden. Aruba stelde ook voor dat Nederland het geld aan Aruba leent tegen een lage rente. In de ogen van Aruba is deze manier van lenen volgens hetzelfde principe als bij een hypotheek. ,,Nederland verwierp ook dit voorstel”, zei Wever-Croes tijdens de persconferentie.
De derde brief is gestuurd op 31 augustus. De regering stelde toen een hoofdlijnenakkoord voor. De staatssecretaris reageerde op die brief op 16 september en gaf daarin aan dat Nederland beschikbaar is om hierover met Aruba te praten.
De Arubaanse premier merkt op dat het de eerste keer is dat Nederland een voorstel van Aruba niet direct afwijst. ,,Deze hybride optie is op ambtelijk niveau wel afgewezen, maar op bestuurlijk niveau niet.” In de hybride optie wordt gekeken welke aspecten in een landsverordening kunnen worden gezet en welke aspecten in een Rijkswet gaan. Als beide landen hierover overeenstemming bereiken, behoudt Nederland voor een deel de controle en het Arubaanse parlement behoudt de autonomie in de landsverordening. Het parlement heeft op 7 september in een motie aangegeven dat de Rijkswet van tafel moet en dat de regering over deze hybride optie verder kan onderhandelen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.