Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De nationale campagne ‘Limpi Limpi’ om de bevolking bewuster te maken van het afvalbeleid gaat een volgende fase in. Vanaf 2 september start het project Baki den Bario.

limpiMinister Ursell Arends (Raiz) van Natuur maakte dit dinsdag bekend tijdens een persconferentie. De nationale campagne richt zich op drie pijlers: de Algemene Politieverordening, het scheiden van afval en een schoon Aruba.
,,Mensen moeten zich aan de Algemene Politieverordening houden. Als we de regels volgen, kunnen we illegale dumpingen voorkomen. Al het afval heeft een eigenaar, dat is degene die het afval weggooit. Deze persoon is verantwoordelijk voor het afval”, aldus Arends.
Het scheiden van afval is de tweede pijler. Door dit systematisch toe te passen, verwacht de minister dat er minder afval in de natuur terechtkomt. Het draagt ook bij aan een verantwoorde manier van omgaan met afval.
Een schoon Aruba, is de derde pijler. ,,Elke burger draagt daar een steentje aan bij. Dat verwachten we ook van toeristen. De overheid zet hierin een eerste stap met het project Baki den Bario”, vertelt de minister. Tussen 2 september en 16 december komt een speciaal scheidingssysteem naar de districten toe. De bevolking kan hier al het afval in dumpen, dat ze na het sluiten van de dump van Parkietenbos niet meer kwijt kon. Het gaat om groen afval, metaal, bouwafval en bulkafval. informatie over dit project staat op www.trashtocasharuba.org/pages/limpilimpi. Het Bureau City Inspector is belast met de coördinatie van Baki den Bario.
De regering financiert het project Baki den Bario. Minister Arends benadrukt dat dit tijdelijk is. ,,De regering is niet de eigenaar van alle afval dat wordt verzamelt. De bevolking moet zich meer bewuster worden van wat ze zelf weggooit. De regering wil burgers wel helpen om daarin bewuster te worden.” Baki den Bario is overigens alleen bedoeld voor residentieel afval en niet voor commercieel afval.
Minister Arends reageert ook op de naam van de campagne, ‘Limpi limpi’. ,,De naam van de campagne is bewust gekozen. Want een beetje schoon is niet genoeg.” Arends vindt Aruba relatief schoon. Toch zorgt zwerfafval voor veel ergernis. Met zwerfafval wordt afval bedoeld dat ergens belandt waar het niet thuishoort. Op straat en in bermen, op openbare plaatsen en in de natuur. ,,Dit zwerfval is slecht voor de mens, dier en natuur en tast onze leefbaarheid aan.”
De minister ziet zwerfafval als een cultureel probleem. ,,Bij geen enkele vorm van opvoeding leert een kind dat het oké is om voorwerpen uit het raam van een auto te gooien. Maar op ons eiland doen volwassenen dat elke dag. Er wordt van alles uit ramen van auto’s gegooid. Daarom is voor de overstap naar een modern afvalbeleid ook een cultuuromslag nodig. Dat begint met (her)opvoeding, en dus met een voorlichtingscampagne.”
De grootste groep waarop de voorlichtingscampagne zich richt, zijn de mensen die al meewerken aan het schoonhouden van ons eiland. ,,Zij moeten weten dat de overstap naar een modern afvalbeheer volgens schema verloopt en dat ook zwerfafval zal worden aangepakt. Zij kunnen helpen door anderen te stimuleren om het eiland schoon te houden.”
Er is ook een groep die nu nog niet meewerkt. ,,Zwerfafval begint bij iemand die niet voor een vuilnisbak kiest. Zij moeten leren om afval iets langer vast te houden tot er een vuilnisbak is gevonden. De meeste mensen hebben daar geen moeite mee, maar voor sommigen blijkt dat lastig te zijn. Deze groep moet worden geconfronteerd met de impact van hun gedrag op het milieu. Zij moeten worden gewezen op alle alternatieven die er zijn voor het weggooien van afval. Het sluiten van Parkietenbos verandert niets aan het basisprincipe dat de mens ervoor moet zorgen dat afval in een vuilnisbak beland.”
Er is een derde groep waarop de campagne zich richt. Dat zijn de mensen die niet blij zijn met het sluiten van Parkietenbos. Zij voeren actie door te storten op illegale stortplaatsen. ,,Zij moeten alsnog ervan worden overtuigd dat verbranden van vuil niet van deze tijd is en dat de dikke rook van Parkietenbos gedoofd is en zo zal blijven.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.