Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De regering ontkent dat Nederlandse functionarissen op Aruba met een inventarisatie bezig zijn om 1.500 tot 2.000 ambtenaren te ontslaan.

F14ARUOP Ontslag ambtenaren RESERVEPremier Evelyn Wever-Croes (MEP) zegt dat deze informatie recent in de media is verschenen en niet correct is. Ze legt uit wat er wel aan de hand is.

Om het overheidsapparaat te verbeteren, is via het Landspakket (afspraken die met Nederland zijn gemaakt, red.) vorig jaar een openbare aanbesteding gestart om de overheid te reorganiseren. ,,Het doel is om een overheidsapparaat te creëren dat versterkt en efficiënt is. We doen onderzoek om te bepalen wat de belangrijkste taken van het Land Aruba zijn. Dat onderzoek wordt door Arubaanse professionals gedaan, samen met een onafhankelijk bedrijf.”

De premier zegt dat de steun voor dit traject niet alleen vanuit de regering en de overheid moet komen, maar ook vanuit de samenleving. ,,We willen concrete stappen zetten om de dienstverlening van de overheid te verbeteren. In het Landspakket staat dat 10 procent van het Bruto Binnenlands Product mag worden besteed aan personeelskosten. Dit is een afspraak die overeenkomt met het advies van het Internationaal Monetair Fonds. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen, meten we de productiviteit van ambtenaren en zorgen we dat ambtenaren efficiënter gaan werken en productiever worden.”

In het Landspakket staat ook dat alle personen die voor het Land Aruba werken, meewerken aan een evaluatiesysteem, zegt Wever-Croes. ,,We beoordelen de ontwikkeling die elke medewerker doormaakt, zodat we kunnen zien wat hun bijdrage aan het overheidsapparaat is. We begeleiden medewerkers en geven ze de kans om zich te verbeteren. En we zien welke medewerkers positief bijdragen.”

De premier benadrukt dat er geen afspraken zijn gemaakt tussen Aruba en Nederland om ambtenaren te ontslaan. ,,De afspraak is dat elke ambtenaar die bij de overheid wil blijven werken, zich aan bepaalde regels moet houden. Dat mag van een goede ambtenaar worden verwacht.” Wever-Croes merkt ook op dat het niet aan de Nederlandse functionarissen is om dit onderzoek te doen. ,,Het Landspakket wordt echter uitgevoerd in samenwerking met Nederland. Aruba is en blijft als land verantwoordelijk voor de uitvoering van het Landspakket.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.