Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - ,,Baanbrekend”, noemt Anouk Balentina de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof. Zij was zelf partij in deze zaak die over de hindervergunning van de verbrandingsoven van Parkietenbos gaat. ,,Het vonnis draagt bij aan transparantie en duidelijkheid voor burgers.”

ParkietenbosBalentina is buurtbewoner van Parkietenbos. Ze ging in bezwaar tegen het afgeven van deze hindervergunning, op basis van de Landsverordening administratieve rechtspraak (LAR). ,,Het juridische proces van de Arubaanse LAR-procedure is complex en kan lang duren. Kenmerkend is dat de overheid in veel gevallen niet tijdig reageert op bezwaren, wat leidt tot een fictieve weigering. Deze fictieve weigering is op Aruba anders dan op Curaçao en Sint Maarten, omdat de Arubaanse LAR een fictieve weigering gelijkstelt met een afwijzing.” Ze ging in hoger beroep, omdat ze een principiële uitspraak van het LAR-Hof wilde over de handelwijze van de LAR-rechter in eerste aanleg.
Het Hof is uitgebreid ingegaan op de overwegingen, wat volgens Balentina opmerkelijk is. ,,Het LAR-Hof stelt dat een rechter een grote vrijheid heeft bij het doen van een uitspraak en dat hij de overheid kan opdragen om inhoudelijk te beslissen op het bezwaar. Het Hof benadrukt dat in de toekomst de rechter in eerste aanleg zijn vonnis gedegen moet motiveren.” Volgens Balentina kunnen burgers aan de hand van deze uitspraak beoordelen of de aanwijzingen van het Hof in acht zijn genomen. Is dat niet het geval, dan kan het oordeel van het LAR-Hof worden verzocht. ,,De handelwijze van LAR-rechters bij fictieve weigeringen is nu in een juridisch kader geplaatst. De Arubaanse LAR-rechter moet voortaan een uitspraak op fictieve weigering goed motiveren en mag inhoudelijk toetsen.”
In de uitspraak geeft het LAR-Hof niet aan dat Balentina niet-ontvankelijk is of dat haar beroep niet gegrond is.

Bestuurlijke besluitvorming aanvechten...

Wilt u meer over dit onderwerp lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.