Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Ziekenhuisdirecteur Jacco Vroegop vindt dat het tijd wordt om Nederlandse patiënten op Aruba te laten opereren. ,,Het is interessant om te onderzoeken of dit haalbaar is.”

ARUoperaties1Het Arubaanse ziekenhuis werkt samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Dat leidt tot minder medische uitzendingen. 80 Procent van de patiënten kan op Aruba worden geopereerd.
Beide ziekenhuizen hebben vorig jaar november een samenwerkingsovereenkomst getekend. Ze voeren gezamenlijk operaties uit waarbij een Nederlandse specialist naar Aruba komt. Voorheen moest een Arubaanse patiënt naar het buitenland worden uitgezonden, maar dat hoeft in de meeste gevallen niet meer. De samenwerking is met name gericht op algemeen neurochirurgisch gebied. Recent werd echter ook orthopedie bij de samenwerking betrokken.
Twee specialisten kwamen recent naar Aruba toe om er rugoperaties uit te voeren. Neurochirurg Nizar Moayeri en orthopedisch chirurg Sander Muijs werken in Nederland al veel samen. ,,Door de samenwerkingsovereenkomst tussen het UMCU en HOH is het voor ons mogelijk om naar Aruba te komen en hier te opereren”, zegt Moayeri. ,,We zijn in staat om neurochirurgische ingrepen uit te voeren in het land waar de patiënt zich thuis voelt. We proberen dit zo efficiënt mogelijk te doen, maar willen ook een comfortabele situatie bieden voor de patiënt. Als de patiënt naar het buitenland wordt gezonden, zou het een veel langer proces worden.”
Moayeri en Muijs hebben rugoperaties uitgevoerd bij patiënten die al waren geopereerd in het buitenland. Zij hielden echter last van rugpijn en pijn in de benen. Moayeri geeft als voorbeeld dat ze bij een patiënt de schroeven hebben verwijderd die in zijn rug waren geplaatst. De chirurgen plaatsten nieuwe schroeven. ,,We maakten ruimte voor de zenuwen zodat de patiënt minder pijn heeft. Het was technisch een ingewikkelde operatie, omdat de patiënt al meerdere malen was geopereerd en de kans op complicaties dan aanzienlijk toeneemt. De operatie is echter succesvol afgerond en zonder complicaties.”
Muijs voegt eraan toe dat zo’n rugoperatie ongeveer vier uur duurt. Hij voert in Nederland deze operaties uit samen met Moayeri. ,,Sinds de start van de samenwerking met het Arubaanse ziekenhuis, hebben we alleen maar positieve reacties gekregen. Er is veel deskundigheid in het HOH”, zegt Moayeri. Hij gaat een stap verder en zegt dat het zonder de specialistische kennis van het HOH onmogelijk is om een dergelijke operatie uit te voeren. ,,De verschillende installaties en apparatuur waar het ziekenhuis hier over beschikt, zijn beter dan ik dacht”, aldus Muijs.
De positieve ervaringen van de specialisten is voor HOH-directeur Vroegop reden om een stap verder te denken in deze samenwerking. ,,De teams die aan de operaties meewerken, zijn gegroeid in kennis. Het is de derde keer dat een team uit Nederland naar Aruba is gekomen om patiënten op de poli te zien en grote operaties te verrichten. Zelfs vanuit Bonaire kwamen patiënten naar Aruba. In Nederland moet men minimaal tweeënhalf jaar wachten op een operatie door deze chirurgen. Doordat wij deze specialisten naar Aruba haalden, is de wachttijd verkort. Het wordt tijd om Nederlandse patiënten naar Aruba te brengen”, suggereert Vroegop. ,,Het lijkt me interessant om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.”
OK-assistent Charles van Heningen heeft bij de ingrepen van de neuro- en orthopedisch chirurgen geassisteerd. ,,Het is een mooie operatie. Ten eerste omdat de patiënten op Aruba blijven. Ten tweede is het een stap vooruit in het uitbreiden van kennis.” Van Heningen zag dat er gebruik werd gemaakt van instrumenten van het HOH, maar ook van de eigen instrumenten die de chirurgen hadden meegenomen. ,,We hebben deze instrumenten nu ook in onze inventarisatie gezet. Zo hebben we nu een combinatie van beide instrumenten hier op Aruba. Dit is in het voordeel van de patiënten op Aruba.”
Neurochirurg Greg Lacle reageert ook op de samenwerking. ,,Er zullen altijd wel patiënten zijn die toch naar het buitenland moeten worden gestuurd, maar we zien dat 80 procent van de patiënten op Aruba kan blijven.” Patiënten reageren positief en vinden het prettig dat ze in hun eigen omgeving kunnen herstellen. Hij bedankt Moayeri en Muijs voor hun komst naar Aruba.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.